Korunk, 1934. január-június (9. évfolyam, 1-6. szám)

1934 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI G A Á L GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ-KOLOZSVÁRT: Calea Marechal Foch (volt Kossuth Lajos u.) 13. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Putnik Hirlaposztály, Növi Sad Egyes szám ára: 2.50 Pengő; 100 Lei; 15 Ke.; 25 Dinár; 3 Sch.; 2.5 Sv.-fr. Előfizetőink b. figyelmébe Hangsúlyozottan kérjük t. előfizetőinket, hogy előfizetési dijai­kat a számunkra túlságosan költséges fizetési-felszólitások kiküldése nélkül, elő re fizessék be. Az előfizetési hátralék nemcsak a Korunk kiadóhivatalát hozza nehéz helyzetbe, hanem a felgyűlt nagyobb ösz- szeg kifizetése az előfizetőre is súlyosabb terhet jelent. Kéziratokat csak a portóköltség előzetes beküldése mellett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Kéziratokat nem őrzünk meg. Januárban jelenik meg Fábry Zoltán: KORPARANCS Ára; Ke. 15.— (külföld: plusz portó) Előjegyzéseket elfogad: KORUNK kiadóhivatala vagy közvetlen: Fábry Zoltán, Stos (via: Kosice) CSR. Uj magyar kiadásban megjelent Marx: A ZSIDÓKÉRDÉS FRANZ MEHRING bevezető tanulmányával. Az előszót Írták: ÚJVÁRI LÁSZLÓ és IMRE. Megrendelhető a KORUNK útján, vagy Phönix könyvkiadónál, Buda­pest, VI., Szondy- n. 44/B. I. 4. Ára 80 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents