Korunk, 1934. július-december (9. évfolyam, 7-12. szám)

1934 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI G A Á L GÁDOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ, Calea Marechal Foch No. 13. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Putnik Hirlaposztály, Növi Saü A jiulv—aug.-i szám ára 120 '.lei, 20 Ke., 30 Dinár, 4 Schiit., 3 Sv. frank. A kéziratokat nem személyek, hanem a szerkesztőség elmére kér­jük kü*deni. — Kéziratokat csak a portóköltség előzetes beküldése mel­lett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem váiaszolunk. — Kézirato­kat nem érzünk meg. — Könyvterjesztéssel nem foglalkozunk. — Könyv­megrendeléseket nem fogadunk el. янввяввашввашавааввавваЕпшанвшвнннваавшввапшБа A hó fó'yamán jelenik meg Fábry Zoltán : KORPARANCS Ara: Ke. 15.— (külföid: plusz portó) Előjegyzéseket elfogad: Fábry Zoltán Stósz (via Kosice) CSR. Megjelent Mód Aladár: A materialista lételmélet A tizíves könyv előfizetési ára 1.2# P. Bolti ára (megjelenés) után 2 P. Előjegyzéseket elfogad Phönix Könyvkiadó, Budapest VI. Szondy44/b L4 Az ősz folyamán jelenik meg Bölöni György: Az igazi Ady Alakja 16X25. 466 oldal. Eredeti levél és kézirat facsimilékkel és fény­képekkel. Ara 36 frank. (256.— lei, 45.— ck., 10.— pengő). Számozott amatőr pé1- dány 56— frank (466— lei, 75.— ck., 15.— pengő). Előjegyzéseket és előfizetéseket Romániában elfogad Bölöni Sán- dorné Sindeul Silvaniei. — Párizsban a szerző: 16. Rne. Th. Renaudot, Paris (15). >" A hó folyamán jelenik meg Korvin Sándor: Munkát keresek c. verseskötete. — Előjegyzéseket elfogad a szerző. — Fraferni.as nyomda Rt. címén, Cluj, Sír. Baron L. Pop 10.

Next

/
Thumbnails
Contents