Korunk, 1935. július-december (10. évfolyam, 7-12. szám)

1935 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI GAÁL GÁBOR ______ SZER KESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ, STR. GEN. DR AG ALIN A No. SI. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Pntnik Ilirlaposztály, Növi Sad A julius—augusztusi szám ára 120 Lei, 20 Ke, 30 Dinár, 4 Shil., 3 Sv.-frank. A kéziratokat nem személyek, hanem a szerkesztőség címére kér­jük küldeni. — Kéziratokat csak a portóköltség előzetes beküldése mel­lett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Kézirato­kat nem őrzünk meg. — Könyvterjesztéssel nem foglalkozunk. — Könyv- megrendeléseket nem fogadunk el. NEUE BOCHER Alfred Döblin Pardon wird nicht gegeben Broschiert Guld. 3.— ROMAN. Leinen Guld. 4.25. A. den Doolaard Orient express Broschiert Guld. 3.— ROMAN. Leinen Guld. 4.25. Alfred Kerr Walther Rathenau Erinnerungen eines Freundes Broschiert Gulden 1.90. Leinen Gulden 2.90 Emil Ludwig Hindenburg und die Sage von der Deutschen Republik Broschiert Gulden 3.50. Leinen Gulden 4.75. Emil Ludwig Gespräche mit MasaryL Mit einem Lebensbild Broschiert Gulden 3.25. Leinen Gulden 4.25. In jeder Buchhandlung erhältlich Jakob Wassermann Melusine Broschiert Gulden 1.65. Roman. Leinen Gulden 2.5i» ___________QUERIDO VERLAG N. V., AMSTERDAM_________ B EKÜLDÖTT KÖNYVEK: A budapesti Kosmos könyvkiadótól: Ш Körber: Ruth és a Harmadik Birodalom; Essad Bey: Mohamed; Sigurd Hoel: Szere­lem a strandon; Magyar Elemér: Láthatatlan, kaszárnya; Incze Balázs: Tüz- virág П. köt. — A cluji Kohányi könyvkiadótól: Ignazio Silone: Fontamara.

Next

/
Thumbnails
Contents