Korunk, 1937. július-december (12. évfolyam, 7-12. szám)

1937 / 7-8. szám

в TUDOMÁNY, IRODALOM. MŰVÉSZET, ÉLET a TARTALOM VASILE MUNTEANU : Az első erdélyi parasztforradalom évfordulójára SZABÓ ERVIN: A középkori parasztforradalmak a az 1437. évi felkelés — ZÁVIS KALANDRA: A huszitizmus értelme — A felkelés dokumentumai: A KOLOZSMONOSTORI EGYEZSÉG; AZ APATII SZERZŐDÉ® DÉRY TIBOR: Az év napjai (Vers) — BARTA LAJOS: Viharsarok és Atlan­tisz — MOHOLY NAGY LÁSZLÓ: Menyhárt (Elbeszélés) — BERDA JÓZSEF: Versek — KEMÉNY GABOR: A magyar leikiismeret történetéhez — MORVAY GYULA: Csendes, nyugodalmas, falusi éjszaka (Elbeszélés) — BEKKó SÁNDOR: Versek — JORDAKY LAJOS: A szakszervezetek Francia- országban — SINKÓ ERVIN: Szeresd magad (Rajz) — FODOR JÓZSEF: Sötétség (Vers) — NEUFELD BÉLA: Éhség és szerelem — ERDÉLYI AGNES: Bukaresti strófák (Vers) — KÖVES MIKLÓS: Kleisz bácsi (Elbeszélés) — GEREBLYÉS LÁSZLÓ: őszi p.nédikáció (Vers) KULTURKRÓNIKA Alfred Adler halálára (Dr Brachfeld Olivér) Három erdélyi festő Magyarországon (Dési Huber István) — Hatszáz magyar iró' (u. 1.) — Az erdélyi ifjúsági parlament (Bányai László) — Ankét a csehszlovákiai Írók szociális [helyzetéről (Sándor László) — A prágai E. F. Burian-szinház (Méiiusz József) — A művészet a Har­madik Birodalomban (Os. Gy.) — A háromszáz éves Értekezés (Paul N i- zan) — A palesztinai Hisz t adni th (S. Auf hä user) GAZDASÁGI KÉRDÉSEK A csehszlovákiai konjunktúra (Kovács Károly) A francia „aranyfai" és a francia demokrácia (Antal János) VILAGSZEMLE (D. F.) SZEMLE Könyvek a mai román középosztály élettörténetéhez (Vadai Györgyi Erdei Ferenc: Futóhomok (Rab Imre) — Málnást ődön: A «Ma­gyar nemzet őszinte története (Kemény Gábor) — Bálint György: Jégtáblák, könyvek, koldusok (K. G.) — Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (Szenczei László) — Upton Sinclair: Irodalomtörté­net (u) — Szí oven szk ói magyar irők antológiája — Gordon Child e: Fej­lődés a természetben és társadalomban; Marcel presant: Tudat és ösztön; Nagyfalusi Jenő: A tudat, vallás és történetein kezdetei (Sándor Pál) — E. W. Thompson: Spanyolország múltja és jelene; Franc Pit­cairn: Vihar Spanyolország felett (Altenau Pál) — Alfred Polgar; Sekundenzeiger (m) — Tihanyi: Peintures. 1908-1932 (m. j.) BÍRÁLATOK Számadásom mérlege (Veres Péteri Uj regény a, régi román földkérdésről (Köves Miklós) — Carrel és a civi­lizáció válsága (Geröly Kálmán) — Schöpflin irodalomtörténete (Új­vári László) — Pedagógiai regények (Fábry Zoltán) __ Egy leány f elszabadulásának története (Sándor László) __ Egy régi narodnyik ( Nánay Béla) 12. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM ■■■H Brae* A ■■ á"* ■■ c* *■" ■■ c

Next

/
Thumbnails
Contents