Korunk, 1938. július-december (13. évfolyam, 7-12. szám)

1938-08-01 / 7-8. szám

0 TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET, ÉLET a Bölöni György: Tihanyi Foribá|th jmre; a tudomány és a művészet — Nagy István: Leve­lek az inasévekböl (Elbeszélés) — Hollós Korvin Lajos: A kerí­tés előtt (Vers) — Bleyer György: Az építészeti tér — Morvay Gyula|: Egy ember a faluban (Elbeszélés) — Bárd Oszkár: Aludj, bolond! (Vers) — Szabó Imre; Az időszerűtlen jogtudomány — Köves Miklós: A Patak-utján, a Piac-soron (Elbeszélés) — Bér kő Sándor : Beszélgetés egy útszéli feszülettel (Vers) — Sízentmiklósy Lajos: A faj kérdése és a zsidóság — Veres Péteri: (Alföldi kalendá­rium (Napló) — Hercz György: Egyedülvalóság (Vers) — Kemény Gábor: Vázlatok a magyar társadalomkutatás múltjából. Szabó Ervin — Szalatniai Rezső: Pozsonyi levelek — Johannes Becher-Gréda József; Hittem én is (Miűf ojrditás) — Csehi Gyjlula: Egységes-e a transzilvániai zsidóság? — Erdő|házi Hugó; plakettek (Vers) KULTURKRÓNIKA Kölcsey emlékezete (S z e nt imi|r ei Jenő) A román tudományosság pragmatikus fordulata (Mezey Dezső) _ Romá­n ia geopolitikai képe — A franciaországi idegen kérdés (Mosonyi Fe­re n c z) — ópiumháború száz év előtt és napjainkban (Lázár Vilmos) __ A hegyvidék elnéptelenedése — A gépzene és a zeneszerző (R. D.) — Haladás és technika a sportban (Dominique Brajga) — Az agyvelő szerkezete (Sdhmiedt Fere nez) — Az ember életkora (Sch. F.) — A nyugtalan­kodó Nap (HL Varga Géza) KÖZÉPEURÓPAI KÉRDÉSEK ' A német „Mitteleurópa“ és a Dűna-völgyi válság (Bánijai László) SZEMLE Az értelmiség szociológiája (Szabó lm re) Remenyik Zsigmond (Sándor József) — A szellemi Európa. Kétségek és gondok. (I.) — R. R i V o i r e : La science des hormones (G e r 01y Kálmán) — Fanina W. HajUe; Frauen des Ostens (Neufeld Béla) __ Her­bert Melízig : Kemal Atatürk (V.) — Zeitschrift für freie deutsche For­schung (G. K.) — Bibliographie de la Transylvanie Roumaine (G. E.) —. Gorkij Maxim: Klim Szamgin (Szentimrei Jenő) __ Faludy György; Pompeji strázsán (Pap Gábor) , BÍRÁLATOK Illyés Gyula (Sándor Pál) A cowboy regények (Lázár József) — Történelem és vers (Kovács Katona Jenő) — Darvas József: A törökverő (Pap Gábor) _ A „Tátra“ metamorfózisa (Sándor László) — Bojdnár István; Az én falum árnyékában (B e rk ó Sándor) — A székely sors könyve (Bá, n y ai László) — Gagyi László; Kiválasztottak (Szenczei László) Verses könyvek (Kkj.) — „A falusi nép számára megfelelő irodalom“ kérdé­séhez (G. G.) DISPUTA Merre tart a pszichoanalízis ? (N eufeld Béla) 13. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents