Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám

înregistrat la Triouiialul Oluj sub No. 22 (Dos. No. 866/1938) BUN DE IMPRIMAT TARTALOM DARVAS SZILARD: Bölcs én szomorú magánbeszélgetés a történelem olva­sásakor KEMENYIK ZSIGMONDI Chilei közjáték (Elbeszélés) NAGY ISTVÁN: ószer-irodalom AUKEL VIŞAN: A modern Románia kialakulása (1821-1914) FORGÁCS ANTAL: Utolsó szavak (Vers) MEIAUSZ JÓZSEF: Bolyongás egy nyári nap körül (Elbeszélés) VADAI GYÖRGY: A Nagykároly-vidéki sváb település FEKETE FERENC: A nyugalom hajóján (Vers) KÖVES MIKLÓS: Mozijáték a dlnnyljéjbefőtte) (Szatíra) DÉZNAI VEKTOR: Földalatti városépítészet GEREBLYfiS L1SZLO: Otthon (Vers) WILLIAM SAROYAN: Kiábrándulás (Elbeszélés) BERNARD SHAW: Lecke a Fúhrerekről — nők számára JŢ7T íki BOR SOS-К UMJ ATSKY J-ANTON IN STRAKA: Ruténföld* versek (M ű f от d í t as o.k) MOSONYI FERENC: A Tharaud-flvérek HERCZ GYÖRGY: Katicabogár (Vers) KULTURKRÓNIKA Veres Péter: Krónikák Nem és társadalom (Domokos Aranka) — A házasságon tartósságának tényezői (iSzacevay Gusztáv) — Az angol napisajtó (Máik Viktor) — A c«eh rurallzmus (Acs László) — Egy bukaresti szinlázi eseménj (The o Zare) — ..Magyar munkaközösség“ (Pap Gábor) — A színes film (Garval Lajos) VI LAG SZEMLE SZEMLE. BÍRÁLATOK Szentimreí Jenő: Halina A végső kui túr tényező vagy Ligeti Pál kulturböücseiete (Hort, Dezső) — Bernard Shaw újabb véleményeiből (KK1.) — A titokzatos Qoai D'Orsay (Bajomi Endre) — Thomas Mann hitvallása (Fábry Zoltán) — A ma: francia lélektan (Fekete Ferenc) — A romániai falukutatás (Fazekas Béla) — A nyugati hadszíntér (Jordáky Lajos) — Ter- «ánszki J. Jenő uj könyve (Pap Gábor) — Egy magyar közga*da3ág-et- niélet történet (Nagy Gábor) — OrSzágépités (Rab Imre) HOZZÁSZÓLÁS Még egyszer a film és a zene (Szeghő Julia) LAPOK, FOLYÓIRATOK 14. ÉVFOLYAM 1. S Z Á M a TUDOMÁNY. IRODALOM. MŰVÉSZET. ÉLET i

Next

/
Thumbnails
Contents