Korunk, 1939. július-december (14. évfolyam, 7-12. szám)

1939-08-01 / 7-8. szám

BUN DE IMPRIMAT KORUNK e TUDOMÁNY. IRODALOM. MŰVÉSZET, ÉLET b Înregistrat Ia Tribunalul Cluj sub No. 22 (Dos. No. 856 1038) TARTALOM EZERHÉTSZÁZNVOLCVANKIIENC CSEHI GYULA: Az Ancien Régime utolsó évtizedei — TAB ARANT: 1789 juluis 14 — NAGY GABOR: A gazdasági előzmények — CAMILLE DESMOU­LINS levele apjához 1789 juiius 16-án — FÖLDES FERENC: 1789 és a gon­dolkodás — AZ EMBER ÉS A POLGAR jogainak a nyilatkozata — HEVES RENÉE: 1789 és a nő. Mme Roland — CSEHI GYULA: 1789 és a „zsidókér­dés“ — VARGA KALMAN: A művészet átalakulása — ROMAIN ROLLAND: Robespierre — BANYAI LASZLÖ: Erdély és a felvilágosodás — ABAFFY FERENC: Párbeszéd a szabadságról — FEJTŐ FERENC: Magyarország é* császára 1789-ben — MARTINOVICS IGNÁC: Az ember és a polgár katekiz­musából — FALUDY GYÖRGY: Ezerhétszáznyolcvankiienc fordulóján. * PAP GABOR: A Szentszövetség kora — MÉLIUSZ JÓZSEF: Huszonöt éve— — JORDAKY LAJOS: Téglagyári munkások _ MAI MAGYAR KÖLTŐK: Berkó S., Darvas Sz., Gereblyés L., Hollós Korvin L. és Horváth I. versei. KULTURKBÓNIKA Keleten a fényt kioltják (B a r t a Lajos) Művészet és magyarság (Kálltai Ernő) — Kellemetlen irodalom (Szeke­res György) — A francia forradalom emlékei (Forgács Antal) — Coblenz 1789-1792 (jeanBruhat) — Campanella (Kovács Károly) — Az ötven éve halott Eminescu (Szemlér Ferenc) — Németh László VH. Gergelye (Hort Dezső) — Orvosi kriminalitás-orvosi felelősség (Steuer Imre Iván) — Fal feliratok (Sándor László) — a Röhm- ügy (Köves József) — Az északi hadi-háromszög (Keleti Sándor) VILAGSZEMLE A háború és béke frontjainak kialakulása (K.) SZEMLE, BÍRÁLATOK Megjegyzések Veres Péter legújabb könyvéhez (Szekeres György) Uj erdélyi költő (Kovács Katona Jenő) — Könyvek a csehszlovák tra­gédiáról — Francois Mamriac uj regénye (Mosonyi Ferenc) — Testál- i/ kát és életkor (Fekete Ferenc) — Nyugtalan szív (Adám Elek) — Emberek, könyvek, városok (Szentimrei Jenő) — Vihar az akvárium­ban (Forgács Antal) — Más csillagon (Szentimrei Jenő) — A két Alfa (KKJ.) — Viharos napok (D. K.), — Ez nem legenda (Sándor László) — Méregkóstolók (P. G.) — „Mi kinaiako — tízezren (Füzes György) LAPOK, FOLYÓIRATOK 14. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM JULIUS —AUGUSZTUS

Next

/
Thumbnails
Contents