Korunk, 1940 (15. évfolyam, 1-9. szám)

înregistrat la Tribunalul Cluj sub No. 22 (Dos. No. SÖ619.18W Ji fl O ^ O ; TUDOMÁNY. IRODALOM, M ü V É S Z E T, É L E T * TARTALOM LUKACS GYÖRGY: A harmonikus ember eszménye és az irodalom JÓZSEF JOLÁN: József Attila élete (II.) DARVAS SZILARD: Harminc (Vers) SZENTMIKLÓSSY LAJOS: A magyarok az őshazában GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Francia költőit (Műfordítások) SÁNDOR JÓZSEF: Utazás Aquincumba FEKETE FERENC: Ébredés a XX. században (Vers) SZABÓ IMRE: A magyarságkutatás bírálatához GEO BOGZA-SALAKION E.: Besszarábial képek (Riport) ÄRS SÁCHS-FAI.UDY GYÖRGY: Egy vén anyóka imája (Műfordítás.) SZALAY ISTVÁN: Az angol hadiflotta REMENYIK ZSIGMOND: Történet Brúnóról (Elbeszélés) ANTAL HJALMAR: Tükördarabok (Vers) KULTÜRKRÓNIKA A jubiláló Erdélyi Irodalmi Társaság (Szentendrei Jenő) Erdélyi festők (Kovács Katona Jenő) — A mai fiatal ujságrió (G. G.) — E. O, Lawrence (M. V.) — Javaharlal Nehru (B.) — Petróleum az uj há­borúban (Keleti Sándor) — Háború és szociálpolitika (Szeremley László) — Meteorológia és háború (Márk Viktor) — A ,hadügyi illet­ve a ,hadsereg* társadalomtudományi vonatkozásai (S. R. Steinmetz) VILÁG SZEM LE Olaszország szerepe — A nyugati háború — Ki birja tovább? — A finn-orosz y/W / SZEMLE, BÍRÁLATOK A ,közönség* tömeglélektana (Turno wsky Sándor) Az átértékelt renaissance (Robotos Imre) — Az uj iskola alapelvei (F e- iv o t e F e r e n c) — Babits Mihály: Keresztülkasul az életemen (Szent- Imrei Jenő) — Makkai Sándor: Magyarok csillaga (Aszódy János) — Földi Mihály: Menekülők (Bcrkó Sándor) — Nagy István Vékony az t »tó (Köves Miklós) — Kodolányi János elbeszélései (Korvin Sándor) 1 9 4< 15. ÉVFOLYAM 1 f 1 . s Z Á M 1 A KI 11 Á 1 R

Next

/
Thumbnails
Contents