Korunk, 1940 (15. évfolyam, 1-9. szám)

FWeiő* metke#rtő i KIBÉDI SÁNDOR — Felelős kiadó; KOVÁCS KATONA JBN» FQmonkatArs: G A Á L GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ. STR, GEN. IMiAGÄLINA Ne. 10». JUGOSZLÁVIÁBAN: FŐtnzoméfiyos: Putisik HirlaposzíáJy, Nevi Sad Egye# szám ára: 100 Lei; 15 Ke.; 26 dinár; 2.5 Sv.-fr. Kérjük f. előfizetőinket, begy esetlege# címváltozásaikat velőnk a*f>n- •*1 közölni szíveskedjenek. Ugyancsak kérjük az idejében meg wem érkezett előfizetői példány etna* ««dacát haladéktalaotd bejelenteni. Cikkeink utánnyomását kivonatosan is csak a forrás megjelölésé ve* en­gedélyezzük. SZENTENDREI JENŐ: FKRENCZ TFÄINTETES UR Kölcsey Ferenc® életregénye A nagy költőnek és a magyar reformkor örökemiékü harcos politikusá­nak életéről irt könyvet ßteentimrei Jenő, az erdélyi irodalom együk Mváló képviselője. Az iró végigvezet könyvében mindazon tágakon, amelyek Köasey életében szerepet játszották éa végigvezet azokon a szellemi áramlatokon öfíffiágöt nyitó moagrűmakon, amelyeknek á költő tollal és élőszóval kődilra jongött és rettegett bajnoka volt. A megnyúló nemzet életének csodálatom reggele volt ez a korasaik a hosszú te*pe<3éa után. Szentimrei Jenő könyve em nek a rendkívüli kornak és egy kivétele« magyar puritán alakjának és nagy­szerű küzdelmeinek a dokumentuma. A mult eseményeinek fölvonultatásu kan, a költő és az ember portréjának eleven rajzában egyaránt kiváló és le­bilincselő olvasmány a ..Peren ez tekintetes uU‘. Saentimrei Jenő Kötasey-aegénye a budapesti Athenaeum életregény &r> tozatában jelent meg, igen szép kiállításban. Ara vászortkötésbnn 175 Le Kapható minden könyvkereakedésben, vagy Lepagenáá CSurj. Kérje az Athenaeum újdonságok jegyzékét. Játs/:ék bizalommal a LOTERIA DE STAT COLECTURA OFICIALA sorsjegyével Főé• árusítóhely: CLUJ Str. Reg. Maria 46.

Next

/
Thumbnails
Contents