Korunk 1957 (16. évfolyam / Új folyam 1.)

1957 / 1. szám

KORUNK ő bizottság: Balogh Edgár, Bányai László, Cherestesiu Vidor, Csehi Gyula, Deme­ter János, Gáli Ernő (főszerkesztő), Kacsó Sándor, Kohn Hillel, Ko­vács György, Méliusz József, Nagy István, Péterffi István, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tompa István. SZERKESZTŐSÉG Kolozsvár, Szabadság-tér 4—5 POSTA-CÍM Cluj, Piata Libertátii Nr. 4—5 Republica Populará Romina E SZÁM MUNKATÁRSAI: Aszódy János szerkesztő (Bukarest), Balogh Edgár egyetemi tanár (Kolozsvár), Benkő Samu tudományos kutató (Kolozsvár), Csehi Gyula egyetemi tanár (Kolozsvár), Déznai Viktor ny. egyetemi tanár (Kolozs­vár), Erdélyi László szerkesztő (Kolozsvár), Fodor Katalin egyetemi gyakornok (Kolozsvár), Gáli Ernő egyetemi tanár (Kolozsvár), Holán Tibor orvos, néptanácsi alelnök (Kolozsvár), Imreh István egyetemi elő­adó tanár (Kolozsvár), Jancsó Elemér egyetemi tanár (Kolozsvár), Jebeleanu Eugen költő, akadémiai levelező tag (Bukarest), Jordáky Béla sportmester (Kolozsvár), Jordáky Lajos egyetemi tanár (Kolozsvár), Kacsó Sándor iró (Kolozsvár), Kallós Miklós egyetemi előadó tanár (Kolozsvár), Kecskés József tudományos kutató (Kolozsvár), Keleti Sán­dor szerkesztő (Kolozsvár), Kerekes Jenő egyetemi előadó tanár (Kolozs­vár), Kohn Hillel egyetemi tanár (Kolozsvár), Marosi Péter szerkesztő (Kolozsvár), Méliusz József író (Bukarest), Morvay Gyula író (Nagykanizsa, Magyarország), Nagy István író, akadémiai levelező tag (Kolozsvár), Robotos Imre szerkesztő (Bukarest), Szegő Julia népzene kutató (Ko­lozsvár), Szentimrei Jenő író (Kolozsvár), Szilágyi András író (Kolozs­vár), Xántus János középiskolai tanár (Kolozsvár), Weiszmann Endre egyetemi lektor (Kolozsvár). OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Következő február—márciusi kettős számunk 208 lapon, 8 Iejes árban március közepén jelenik meg. Előfizetéseket felvesz minden postahivatal, kézbesítő és a Sajtóter­jesztő Központ Állami Vállalat minden fiókja. Egyes szám ára 4 lej. Előfizetési ár: egy évre 48 lej, félévre 24 lej. Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkeszt Szerkesztette GAÁL GÁBOR (1929—1940)

Next

/
Thumbnails
Contents