Korunk 1974 (33. évfolyam)

Tartalom (1973. július—december) ARADI JÓZSEF—HORVATH SZ. ISTVÁN—SIMONFFY KATALIN—H. SZABÓ GYULA • Statiszták a Toronyban................................................IX. 1395 BACSKI GYÖRGY • Miroslav Krleza nyolcvanéves........................................VII. 1063 BAGYONI SZABÓ ISTVÁN • Kuncz Aladár-ernlékek ..................................XI. 1664 BA LOGH EDGAR • Búcsúzó nemzedék tükre..............................................XII. 1803 K os Károly vitája.............................................................XI. 1846 Mocsáry-idézés ma..........................................................VIII. 1193 BALOGH FERENC • Kos Károly építészetének nemzetközi értéke XI. 1659 BANNER ZOLTÁN * Az egész társadalom művészete ..... VII. 1048 BARTIS FERENC • Mezőpanit.......................................................................... X. 1516 BAZSÓ ZSIGMOND • A holnap Kalotaszegen................................................XI. 1693 BENEDEK GERGELY • A bihari szlovákok többnyelvűsége . VIII. 1223 BERCOVICI, ISRAIL • A bukaresti Állami Zsidó Színház . VIII. 1234 BODOR PÁL • Tévéinterjú Constantin Daicoviciuval ...........................VIII. 1173 BÖ LÖNI SÁNDOR e Ujrakomponálni a világnak a világot (Magnós be­szélgetés Szabó Józseffel)......................................................................... IX. 1337 BRE CHT, BERTOLT # Drámák — drámai korban (bevezette és fordí­totta Ritoók János)..............................................................................................IX. 1434 BUCŞAN, ANDREI • A román népi táncművészet tudományos kuta­tása ........................................................................................................................VII. 1012 CHIŞU, IOAN • A szocialista román nemzet felvirágzása a Köztár­saság éveiben....................................................................................... VíSi*?I67 CSAKY ZOLTÁN • Rólad van szó! (A Román Televízió magyar adásá- 'to1 bán bemutatott riportfilrn rövidített szövege).................................. X. Í53H CSEHI GYULA • Nyugodt év: 1764 — Le Breton közbelép .... XII. 1815 DANI JÁNOS • Folklór és történelem............................................................VII. 1029 DANIEL, JEAN » Politikai önéletrajz (Farkas László fordítása) . VIII. 1276 DEMÉNY DEZSŐ * Család és termékenység............................................... X. 1501 DIACONU, GHEORGHE • A nyitás filozófiája (Bokor András fordítása) XI. 1714 FARAGÓ JÓZSEF • Jegyzetek néptánckutatásunk ügyében . . VII. 1003 * * * Fejlődésünk újabb távlatai...................................................................VII. 995 G ALL ERNŐ • Személyiség és „mi-tudat“.....................................................VIII. 1183 G ALL JÁNOS • Társadalmunk szerkezetének forradalmi dinamikája . XII. 1799 GEREB ATTILA • Tájjelleg és ingázás a székelyudvarhelyi cérna­gyárban ........................................................................................................... X. 1522 CS. GYIMESI ÉVA • A ki nem mondható megfogalmazása (Közlés­tipológiai vázlat)............................................................................................XII. 1835 * * * Három „szociológiai önéletrajz" (bevezette és fordította Farkas László).......................................................................................................................XI. 1719 HAAZ SÁNDOR • Tánc — mozgás — viselet..............................................VII. 1024 HER ÉDI GUSZTÁV • Alapállás...................................................................................X. 1491 Fókuszpont és vízválasztó............................................VIII. 1155 IRIMIE, ION • Tudat — társadalom — egyén..............................................VII. 1074 JA KOVLEV, A. SZ. emlékirataiból (Farkas László fordítása) VII. 1080 KABAY BÉLA • Kalotaszegi műemlékek kis adattára..................................XI. 1680 K ANTOR LAJOS • Romániai magyar színház: színvonal és lehetőség IX. 1331 Táj és világ gondja.............................................................XI. 1635 KELEMEN FERENC • Töprengések táncművészetünkről .... VII. 1039 KERENYI KAROLY ® A mítosz és a technika lényegéről (Tamás Gás­pár Miklós fordítása)......................................................................................XII. 1843 KORBULY DOMONKOS • Emlékezés örmény ősökre...............................VIII. 1219 KOS KAROLY • Régi emlékek, űj tapasztalatok.........................................XI. 1641 KOVÁCS JÁNOS • Fábry Zoltán és az aradi Genius ........................................XII. 1807 3

Next

/
Thumbnails
Contents