Korunk 1977 (36. évfolyam)

f ártalom (1977. január—június) ANGI ISTVÁN • Az ideológiai párbeszédek íratlan törvényei . . VI. 4GI ARADI JÓZSEF • Megközelítések . VI. 1.15 BENKÖ SAMU • Göttinga, Gauss és Erdély .................................................. IV. 255 B ORGHIDA ISTVÁN • Két levél Foromisza Tibor hagyatékából . . IV. 280 BRUNER, JEROME S. e Nevelhetőségünk határai (Aradi József fordí­tása) .......................................................................................................................... III. 195 CAMPEANU, PAVEL—STERIADE, ŞTEFANA ® A „könnyű" igézetében (Aradi József fordítása)......................................................................................I—II. 22 DANKANITS AdAM • A közművelődés történetéről....................................I—II. 15 A mentalitás hatalma.................................................. VI. 151 J egyzetek Pestalozzi-évfordulóra............................. III. 188 DEÁK TAMAS • Az író és a nyelv.................................................................I—II. 13 DINU, IONEL • Gyógyító és kutató allergológia (interjú, lejegyezte Bálint-Izsák László).............................................................................................I—II. 67 D ÓCZY PÁL • Az orvos sorsa és műve — emberközelből (Gondolatok egy orvosprofesszor sírjánál)..............................................................................I—II. 61 D RONDOE, GRIGORE • Az RKP harca a marxista filozófia fejlesz­téséért ......................................................................................................................... V. 337 ECO, UMBERTO • Mit ad a szemiotika a színháznak? (Aradi József fordítása).................................................................................................................. V. 364 EGYED PÉTER e A közvetlenség új világa.................................................. VI. 113 F LORIAN, RADU • Gr amsei és a gyakorlat filozófiája (Balázs Sándor fordítása).................................................................................................................. IV. 245 GAGYI JÓZSEF • A paraszti hiedelemvilág bomlása............................ VI. 457 G ALL ERNŐ o Üj élmények — régi emlékek (Utak. eszmék, viták) . . VI. 472 CS. GYlMESI ÉVA e Forró gyémánt (Nemes Nagy Agnes stílusáról) IV7. 271 * * * Hármas ünnep.................................................................................................... VI. 433 * * * Helytállás........................................................................................................... III. 161 HERÉDI GUSZTÁV • Éneklő nép.......................................................................I—II. 3 H USZAR ANDOR • Nemzeti függetlenség és társadalmi haladás . • V7. 321 JÁNOSI JÁNOS • Marx és a „reális humanizmus“....................................I—II. 31 K. L. • Veronica Porumbacu és Szabédi László levélváltása .... V7. 355 KOVÁCS JÓZSEF • Az 1907-es felkelés hazai és külföldi visszhangja III. 170 KRIZSAN ZOLTÁN • A valóság mozgóképes másolata ............................I—II. 49 F ilmnyelvi alapelemek........................................... III. 210 M AGYARI ANDRÁS • Az 1877—1878. évi függetlenségi háború gazda­sági hátteréről.................................................................................................... V. 332 MÁTÉ GABOR • Az olvasás tudománya és művészete............................ IV. 277 M OLNÁR GUSZTÁV • Szövegek értelme......................................................... VI. 439 M ÓZES HUBA • Szabédi László életművének hatása.................................... V7. 352 MUREŞAN, CAM1L • Hogyan lett független állam Románia? (B. S. fordítása).................................................................................................................. V. 328 * * * Műveltség — alkotás......................................................................................I—II. 1 NAGY GYÖRGY • Gondolat és funkció (Bevezetés egy eszmetörténeti monográfiához).................................................................................................... IV. 250 PAPAI JUDIT • Gyermek a családban......................................................... III. 191 3

Next

/
Thumbnails
Contents