Korunk 1987 (46. évfolyam)

1987 / 1. szám

XLVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • 1987. JANUÁR NICOLAE. CEAU§ESCU elvtárs újévi rádió- és televíziós üzenete egesz népünkhöz 1 LUPÁN EKNO • Nagy vezetőjét ünnepli az ország 6 PAL ÁRPÁD • Köszöntő 13 MAGYAKI LAJOS • Mert jönnie kellett (vers) 18 M1R.LOS LÁSZLÓ ® így épül (vers) 18 ION CRINGULLANU • Ének a teljes emberért (vers — Szabó . Károly fordítása) 19 FORRA1 MARION • Gondolatok a társadalomtudományok nevelő jellegéről 21 FODOR LÁSZLÓ • A modern román nemzeti állam megalaku­lása 26 PÉTER GYÖRGY • 25 éves a szövetkezeti mezőgazdaság 31 GHEuKGUE BUS • Ideológiai értékrend a művészetben 38 DAVID GYULA • Eminescu jelenvalosaga 42 * * * Negyven bejegyzett szabadalom (Beszélgetés Kolozsvári Zoltánnál, a marosvasarhelyi könnyűipari gépgyár kutató­intézetének vezetőjével — Korunk interjú, kérdezett és le­jegyezte Gáspár Sándor) 46 ÍRÓASZTAL SZTRANY1CZK1 GÁBOR • Determinizmus és történelmiség 50 BUCHWALD PETER • Egy gyógyszerkutató év(század) végi töp­rengései 52 LASZLOFFY A LÁDÁK • Az idők kütkávája (avagy egy kis fi­lológia a mennyei csapszékben) 56 JEGYZETEK MÉSZÁROS JANOS • Békés alkotások 58 BUKJAN-GAL EMIL • Érték kontra értek? 60 FLOREA MARIN • Az élet szolgálatában 61 HAZAI TÜKÖR BARABÁS TIBOR • Románia vízigényeinek alakulása az ezred­fordulóig 64 Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkesztette GAÄL GABOR (1929—1940) Főszerkesztő RACZ győző Felelős titkár JANCSIK PÄL Szerkesztőség KOLOZSVAR-NAPOCA, Mócok útja 3. Telefon 1 78 36 Postacím 3400 CLUJ-NAPOCA, cäsufa po$talä 273. Republica Socialists Románia KATEDRAKÖZELBEN II. KACSÖ ZITA • A diákok kommunista szellemű neveléséről 68 HORVÁTH JÓZSEF • Tehetséggondozás az iskolában 70 USEP SÁNDOR • Szülői szemmel (Olvasok egy kincses kalendá­riumot) 72 KILÁTÓ URAY ZOLTÁN • Orvostudomány az emberért 74 RAB JANOS • A fejlődésre ítélt élő anyag 75 SZEMLE CRI$AN M1RCIOIU • Esszék az orvosi hivatásról 79 ILLUSZTRÁCIÓK Erdős I. Pál, Victor Feodorov, Gaál András, Izsák Mártó-1, Ka- rancsi Sándor, Kun György, Lihor Laza Éva, Márton Árpád, Constantin Ni(escu, Páll Lajos, Vasile Pop-Negre$teanu

Next

/
Thumbnails
Contents