Korunk 1988 (47. évfolyam)

1988 / 1. szám.

KORUNK X LVn. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 198S. JANUÁR * * * Tiszteleg az ország 1 A Nicolae Ceauşescu elvtárs 70. születésnapjának és több mint 55 esztendei forradalmi tevékenysége megkezdése évfordulójá­nak szentelt tisztelgő ünnepi gyűlés. NICOLAE CEAUŞESCU elvtárs beszéde 5 Tisztelgő üdvözlő üzenet Nicolae Ceauşescu elvtárshoz a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága, az Államtanács, Romá­nia Szocialista Köztársaság kormánya, a Nagy Nemzetgyűlés és a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja részéről 18 A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végre­hajtó Bizottságának és Románia Szocialista Köztársaság Állam­tanácsának határozat-dekrétuma, a Románia Szocialista Köz­társaság Hőse legmagasabb megtisztelő cím, a Szocializmus Győzelme Érdemrend és a Jubileumi Emlékérem adományo­zásáról Nicolae Ceauşescu elvtársnak, a Román Kommunista Párt főtitkárának, Románia Szocialista Köztársaság elnöké­nek 30 KONCZ JÓZSEF • Románia jelenkori történelmének kiváló stra­tégája 32 AURÉL NEGUCIOIU • A tudomány és a kommunizmus 39 Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkesztette GAAL GABOR (1929—1940) lö.S7érkesztő RACZ GYŐZŐ Felelős titkár JANCSIK PÁL Szerkesztőség KOLOZSVAR-NAPOCA Moeok útja 3. Telefon 1 78 36 Postacím 3400 CLUJ-NAPOCA căsuţa poştală 273. Republica Socialistă România RACZ GYOZO • Művészetfilozófia és politika 53 LUPAN ERNŐ • Nicolae Ceauşescu elvtárs tanítása az államról és a jogról 61 OLÁH ISTVÁN • Fény, föld, élet (vers) 73 EUGEN FRUNZĂ • Pajzsként vigyázza (vers — Balogh Zsiginond fordítása) 74 DAVID ISTVÁN • Hazám fia (vers) 75 VIOREL COZMA • A hű kommunista (vers — Sós Imre fordí­tása) 76 MARIANA RADUŢIU • Tudomány és politika 77 ILLUSZTRÁCIÓK Corneliu Brudaşcu, Karancsi Sándor, Kusztos Endre, Nagy Endre Mihai Nemeş, Mircea Vremir

Next

/
Thumbnails
Contents