Korunk 1993 (III. folyam 4.)

1993 / 1. szám = Magunkról - egymásért

KORUNK KULTÚRA • HAZA • NAGYVILÁG HARMADIK FOLYAM IV!1. 1993. JANUÁR JÓZSEF ATTILA • Elégia {vers) ..........................................................................3 L ÁSZIyÓFFY ALADÁR • Szél-jegyzetek avagy „az öntudat kopár öröme” ........5 F EJŢ0 FERENC • Mi a magyar, mi volt és mi lehet...........................................8 B IBŐ ISTVÁN • Erdély közszelleméről (Bárdi Nándor bevezetőjével)..............13 N AGY GYÖRGY • A kisebbségi helytállástól a közösségi desirabilitásig és vissza. A transzszilvanista ideológiáról.............................................................18 MILAN KUNDERA • Halhatatlanság {Lakó Attila fordítása) ..........................33 TQredék Şaâsz Imre hagyatékából........................................................................35 TÓTH SÁNDOR • A Korunk újraindulása 1957-ben.........................................37 KÁ NTOR LAJOS • Korunk börtönében?..............................................................45 Magunkról — egymásért................. 51 CSEKE PÉTER* Az egyetemessel mért eredetiség ösztönzése.........................52 H EIM ANDRÁS • Múltba néző jövőbe látás ......................................................56 JAKÓ KLARA • Responsorium-töredék................................................................57 JÓZSA T. ISTVÁN • A tipikusság feltárása........................................................59 K ÁNTOR LAJOS,* Ne ijesztgessünk vele! ...........................................................65 KE RESKÉNYI SÁNDOR • A gondolkod(tat)ás. „Új” statikája és dinamikája . 65 KIRÁLY ANDRÁS • „Csak az hibázik, aki dolgozik!” .......................................68 K OVÁCS KISS GYÖNGY • Az íróasztal lába, sajnos, billeg................................73 S ALÁT LEVENTE • Az én Korunkom................................................................75 VISKY ANDRÁS • Tiavoli ququriko idule..........................................................78 M ÁRTON LÁSZLÓ • A nagyratörő {dráma, II) .................................................80 TOLL SZILÁGYI JÚLIA • Melyik Korunk? ....................................................................86 ALBERT ATTILA • Az arc nélküli ember . ........................................................87 D ÁVID TÜNDE • A sötét színház fényei............................................................88 V ILÁGABLAK ORBÁN VIKTOR • Kisebbségi sajtó és Kelet-Európa-politika .........................90 M Ű ÉS VILÁGA JÓZSA T. ISTVÁN • Az az és................................................................................92 EGYED PÉTER o Baász-arcél .............................................................................94

Next

/
Thumbnails
Contents