Korunk 1996 (III. folyam 7.)

1996 / 1. szám = Közép-Európa és sajtó

Egy lap életében hetven év nem kevés, akár hétszeri újrakezdésre is elegendő. A Korunk számára a hete­dik évtized kezdete a romániai ma­gyar és nemcsak a magyar sajtó számára a cenzúramentesség hetedik éve is egyben. Ez idő alatt szinte fel- sorolhatatlanul sok kihívásnak kellett, kellett volna eleget tenni. Az intézmény építés ideje, az átmene­tinek nevezett korszak lassan elmúlóban, ami óhatatlanul az eddigi eredmények számbavételére is kötelez. Életünk mindennapi jelen­ségei között a kommunikáció, a mass- media, a sajtó milyensége kitüntetett helyet foglal el. Mint intézményrend­szer, tükörképe annak, hogy kik vagyunk és főként milyenek vagyunk. Egyértelmű választ adni talán lehetetlen. Nem is erre törek­szünk. Inkább arra, hogy eddig fel nem tett kérdéseket megfogalmaz­zunk, támpontokat keressünk a válaszadáshoz, elemezzük azt, hogy honnan hová jütöttünk és természete­sen lcij elölj ük azt a "csapást", amelyet követni kellene. Azt az utat egy em­ber, egy szűk csoport nem tudja megjelölni. Párbeszédre és konszen-

Next

/
Thumbnails
Contents