Korunk 2015 (III. folyam 26.)

2015 / 1. szám = Mecénások és mesterek az erdélyi művészetben

BeA• wyvT KORUNK FÓRUM • KULTÚRA • TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM • XXVI/1. • 2015. JANUÁR TARTALOM SZABÓ TEKLA • Magyarvista középkori templomának donátorképei .............3 P. KOVÁCS KLÁRA • Trident és Erdély között. Domenico da Bologna és Francesco Chiaramella da Gandino, két olasz építész a kora újkori Erdélyben .............................................................9 MIKÓ ÁRPÁD »Egy humanista mecénás a 16. század közepén Magyarországon. Verancsics Antal (1504-1573), a műértő ............................17 KOVÁCS ANDRÁS • Bethlen Gábor fejedelem ágyúiról ...................................28 KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA • Egyházi gyűjtemények házassági címerekkel díszített ötvöstárgyai .......................................................36 FEHÉR JÁNOS • Az olasztelki Daniel-udvarház és 17. századi falképei .............................................................................................44 ORBÁN JÁNOS • A „szerencsétlen művész”. Néhány szempont Bodor Péter munkásságának értékeléséhez .......................56 LADÓ ÁGOTA • Alpár Ignác Csíkszeredában. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Csíkszeredái főgimnáziumának tervezéséről ..............................................................................................................70 VÉCSEI HUNOR • „Ez az élet, amely művészeknek van teremtve egyedül.” Vida Árpád Párizsban (1910-1911) ..........................76 ■ MŰ ÉS VILÁGA KÁNTOR LAJOS • Korunk-közelben, többfrontosan ..........................................84 POMOGÁTS BÉLA • Irodalom, felelősség, identitás ..........................................92 ■ KÖZELKÉP KEREKES PÁL • Jersze, elektronikusan is: könyvtendenciák, e-book dimenziók ...................................................................................................98

Next

/
Thumbnails
Contents