Polgári fiú és leányiskola, Kőszeg, 1904

с ÉRTESÍTŐ A KŐSZEGI Államilag segélyezett községi 1904 5-IKI ISKOLAÉVÉRŐL. Kőszeg, 1905. Kelgl Gyula könyvnyomdája. Э ШШ1 FIÚISKOLA; KÖZLI: pNDREDI pÁBOR, IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents