Polgári fiú és leányiskola, Kőszeg, 1917

ÉRTESÍTŐ F) KŐ5ZE6I ALLRÍTHLOB SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI P0L6ÁRI FIÚISKOLA 1917/18. iskolaévéről. KÖZLI: HRHRER mRTYA5 IBF=1ZBF)TÓ. KŐSZEG, 1918. RÓNAI FRIGYES KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents