Közgazdasági Szemle – 1930.

Tartalomjegyzék 1930. Tanulmányok. Oldal 8 2 Jr r.6!) «H Benes Ferenc: A készpénznélküli fizetési forgalom Csizik Béla: Államháztartás és közteher giiátfífalvi Dorner Z.: A tengerek feletti repülés 207 LsÉber Ernő : A földbirtokmegoszlás jelentősége mezőgazdasági termelésünkben 263 Ferenczi Imre: A világvándorlások és a népek közeledése 411 Hantos Elemér: Hitelszervezetünk változásai a háború után 675 Hay ah ma Miyoji: Kautz és a Gossen-féle tételek <TTíTT ^) Jalcobovits Dániel: A villamos energia törvényjavaslat-tervezetről .... 472 ^Judik József: Az amerikai tőzsdei spekuláció tanulságai 453 Juhász Károly Jenő: Az ipar és kereskedelèm gazdasági hatásfokának növe­lése az Egyesült Államokban és hazai lehetőségeink 713 Karg Norbert: A közgazdasági termelékenységről 851 Konkoly-Thege Gyula: Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mező­gazdasági kivitel jelentősége 338 Németh József: Mezőgazdasági törvényes érdekképviseletünk és működése 878 Neubauer Gyula: A pénz és a hitel a gazdasági forgalomban (jj^L Neubauer Gyula: Közgazdaságtan és mathematika 555 Popovics Sándor: Emlékbeszéd Kautz Gyuláról 249 Schäfer László: A görögök vezetőszerepe Magyarországon a korai kapita­lizmus kialakulásában I. II 32, 109 Söpkéz Sándor: Észrevételek a villamos-energia törvényjavaslathoz. . . . 486 bártfai Szabó László: Széchenyi gazdaságpolitikai tételei 771 Thegze-Gerber Ferenc: Államháztartásunk 1924/25—1928/29. évi eredmé- . , nyei 686^" tyvarga István: A vállalati nyereség. Adalék a vagyonmegosztás elméletéhez. 165 Vermes Andor: A pénzérték ,,jövedelem"-elmélete QjJ&C») iM 7 aider Gyula: Jegybankpolitika és árszinvonalstabilizálás 75/ Zclovich László: A legnagyobb kedvezmény kérdése és az 1930. évi genfi vám­konferencia 295 Zclovich László: Válasz Neubauer Gyula észrevételeire 564 Zsigmondy Kálmán és Vásárhelyi István: Olaszország hitelviszonyai . . 617 Közlemények. Andor Endre: Az Országos Munkásbiztositó Pénztár 1927. évi működése 55 Binét György: A fiumei kikötő forgalmáról és szerepéről 6-17 Dorner Zoltán: A fiatalkorúak, gyermekek ós nők éjjeli munkájának kér­dése és textilipari versenyképességünk 510 Dorner Zcltán: A Bedaux-rendszer 918 Éber Ernő: A kedvezményes vámok kérdése a Brit birodalomban ... 811 György Ernő: A nemzetközi fizetésképtelenségi statisztika kérdéséhez . . 378 Halász Tibor: Az utódállamokkal kötött postatakarékpénztári egyezményről 914 Heller Farkas: Bücher Károly (1847—1930) 810 J. J. : Pap Dezső (1871—1930) 735 Kovács Gyula: A népszövetség az aranyhiány veszedelméről 816 M agyari Lajos: A gazdasági válság enyhitése % • • 3P6 Móricz Miklós: A tőkeszerzés megkönnyítése az angol részvényjogban . . 218 Neubauer Gyula: Közgazdaságtan és mathematika 738 ^Németh József: Az arató-cséplőgép 740 Nikora Béla: Az országos villamosítás kérdéseiről 61 Rieger László: Ausztria fizetési mérlege az 1926-—1928. években 383 Schäfer László: Az első nemzetközi tariför-kongresszus 517 Vaina Vilmos: Ujabb lépés a német bankkoncentráció terén 142 Varga István: Árindex-szerkesztés és gabonarendszer 641 Zelovich László: Adatok az Egyesült Államok gabonapiacának szervezetéhez 910

Next

/
Thumbnails
Contents