Közgazdasági Szemle – 1942.

T^rtelomfepy^élc 194Z. Tanulmányok. «Mi , Bálás Károly: A pénzérték kérdéséhez - —— — - 401 Bálás Károly: Háborús pénzügyek — — — — — — -813 Bartha Emma: Az olasz mezőgazdaság fejlesztésének irányai — — 844 Bernát Gyula: Az új francia agrárpolitika — — — — — 572 Bud János: Kartell és kartellpolitika — — - — — — — . — 49? Domány Gyula: A háborús bankpolitika — — — — — — 20 > Éber Ernő: A bűzakérdés szempontjai — — - — - 32} Farkas Árpád: Kisgazdaságok igásállattartásának üzemgazdasági szempontjai — — — —- —• — — 0-- — — - — 417 Földes Béla: Visszaemlékezés Stein Lőrincre — — — - 63? Heller Farkas: Matlekovits Sándor — — — — — — — — 70í j Jirkovsky Sándor: Az Osztrák-Magyar Bank és az 1908-i bankankét 44 Jirkovsky Sándor: Takarékpénztáraink és a miskolci 1899. évi érte­kezlet — — — — 434 Kádas Kálmán: Termeléselméleti meggondolások a foglalkoztatási fok­nagyságrendjének statisztikai megállapításánál — S49,65» Kuffler Ervin: Észrevételek Vilfredo Pareto társadalomtanához 742 Nádas Rózsa: Közgazdasági Archívumok — — — — — — 227 Nemény Vilmos Béla: A nagytérgazdaság elméletéről — — - 342 Nizsalovszky Endre: Kartellmagánjog — — ----- — Raáb A. András: Mi határozza meg a pénz vásárló erejét? — — — 24 vitéz Surányi-Unger Tivadar: Átmenetgazdasági alapelvek — — — Szádeczky-Kardoss Tibor; Társadalompolitikai és népesedéspolitikai szempontok az adóztatásban — — — — — — — 153 Tallós János: A magyar biztosítási politika az utolsó másfél évtizedben 82? Theiss Ede: Modern közgazdaságtudomány és totális háború — — 718 Tonelli Sándor: A német közgazdasági érdekképviseletek átszervezése 334 Közlemények. Czettler Jenő: Bernát István — — — — — — — — 235 Éber Ernő: A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslat — 87 X Futó Mihály: Hozzászólás tanulmányom bírálatához — — — — IV Jirkovsky Sándor: Pénzintézeteink mult évi üzleteredménye — — 25t

Next

/
Thumbnails
Contents