Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1951.

1. szám

TARTALOM Lap M. Rubinstein: A burzsoá közgazdaságtudomány lenini leleplezése 1 Friss István: A szocialista iparosítás elvi kérdései 21 SZEMLE D. Kukin: A szocialista iparosítás kongresszusa 41 J. Berman: A népi demokratikus országok az 1951. év elején 49 Szita János: Külkereskedelmünk helyzete és feladatai 56 TERVGAZDASÁGI SZEMLE D. Goginova: Pártellenőrzés az ipari vállalatoknál 63 *** Lengyelország hatéves népgazdasági terve 72 A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a népgazdasági terv teljesítésének 1950. évi eredményeiről 82 MEZŐGAZDASÁGI SZEMLE Sándi Ottó: Növénytermelésünk helyzetéről 87 KÖNYVSZEMLE Marx—Engels „A Tőke" első kötetéről 95 D. V. Szavinszkij: Az iparstatisztika tankönyve 99 A. Volosin: Kuznyecki föld 101 Új könyvek Feldes szerkesztő: Sömjén Endre * Megjelenik havonta Szerkesztőség: Budapest, VI., Sztálin-út 40. Telefon: 314-920, 314-933 Kiadóhivatal: Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 13—15. Telefon: 115-472, 114-615 Előfizetési ára egy évre 144 forint Postatakarékpénztári csekkszámla 999 302 * Példányszám 12 500 Terjedelem: 6K magyarnyelvű és 2 orosznyelvű ív * Felelős kiadó: Richter László 15851.51. — Független-nyomda Budapest, VI., Eötvös-utca 12. — Felelős: Földi Vilmos

Next

/
Thumbnails
Contents