Közgazdasági Szemle – 1955.

1. szám

TARTALOM Friss István: A magyar népgazdaság fejlődése a felszabadulás óta (II. rész: A fordulat évétől pártunk II. kongresszusáig) 1 Huszár István: Az életszínvonal tervezésének és mérésének néhány kérdése 22 Porzsolt József: Nyugat-Németország újra felfegyverzésének gazdasági hátteréről 34 Sz. Sztrumilin: A népgazdasági mérleg mint a szocialista tervezés eszköze (Voproszi Ekonomiki. 11. sz. 1954.) 48 Hozzászólások a gazdaságossági vitához: Wolfram Roland: A külkereskedelem gazdaságosságának kérdé­seihez 69 Engel Gábor: A külkereskedelem gazdaságosságának vizsgálatáról 79 Kozmutza Pál: A vállalatok gazdaságos működéséről 83 SZEMLE A Közgazdaságtudományi Intézet munkájának megindulásához .. .. 87 Termelői árrendszerünk néhány problémája a faiparban (Barlai Ervin) 89 SZAMOK és TÉNYEK 1944—1954. Adatok hazánk tízéves gazdasági fejlődéséről (II. rész: A földreform számokban) 98 KRITIKA és KÖNYVISMERTETÉS R. P. Dutt: Válságban Nagy-Britannia és a brit imperializmus (Hajós Endre) 102 FOLYÖIRATSZEMLE A szocialista államapparátus munkájának javításáért, az igazgatási költségek csökkentéséért! (A Kommunyiszt 1954. 16., a Finanszi i kredit SZSZSZR 1954. 3. és a Pravda 1954. november 20., 23., 29. számában megjelent cikkek nyomán. — K. T.) 108 SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ Magyar nyelven megjelent gazdasági tárgyú könyvek 115 Külföldön megjelent gazdasági tárgyú könyvek 116 A Szovjetunió Tudományos Akadémiája közgazdasági intézetének a tőkésországok gazdasági kérdéseivel foglalkozó kiadványai .. 117 E SZÁM SZERZŐI: Barlai Ervin, a Faipari Kutató Intézet osztályvezetője; Encjel Gábor, a Miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Egyetem tanársegéde; Friss István, a Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagia: Hajós Encre, a Külkereske­delmi Minisztérium munkatársa; Huszár István, az MDP központi vezetősége terv- és pénzügyi osztályának munkatársa: Kozmutza Pál, a Magyar Gyapjúmosó- és Szövőgyár tervosztályának vezetője: Porzsolt József, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem nemzetközi gazdasági és politikai ismeretek tanszékének adjunktusa; Sztaniszlav Sztrumilin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagja; Wolfram Roland, aspirans, az Országos Tervhivatal osztályvezetője.

Next

/
Thumbnails
Contents