Közgazdasági Szemle – 1957.

1. szám

TARTALOM Róbert—Rédei Aranka: A fogyasztói árképzés fő elvei .... 1 1 Radó Antal: A hazai szénbányászat közgazdasági sajátosságai és mai helyzete 17 ib. Szabó József: A foglalkoztatottság és a személyes jövedelem ala­kulása a magyar társadalomban 1949 és 1956 között 34 vomló László: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelem­részesedési rendszeréről 55 Groó István: A tőkés kereskedelem újabb szerkezetváltozásai . . .. 70 SZEMLE j ^^íengyel külkereskedelem alakulása a hatéves terv éveiben (Jónai ^ Endre—Molnár Ferenc) 88 /^A magyar rizstermelés gazdaságossága (Fekete András) 103 A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL ^^nköltség és gazdaságosság (Korner Miklós) 110 SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ Magyar és idegen nyelvű gazdasági tárgyú könyvek 115 A cikkek rövid orosz nyelvű tartalmi kivonata 116 A cikkek rövid angol nyelvű tartalmi kivonata 118 E SZÁM SZERZŐI: Fekete András, a Minisztertanács Titkárságának munkatársa; dr. Groó István közgaz­dász; Hoch Róbert aspiráns, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; Jónai Endre aspiráns, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; Komló László, a Közgazdaság­tudományi Intézet munkatársa; dr. Molnár Ferenc aspiráns, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; dr. Radó Antal aspiráns, a Nehézipari Minisztérium osztályvezetője; Rédei Aranka kandidátus, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; D. Szabó József, a Közgazdasági Szemle munkatársa.

Next

/
Thumbnails
Contents