Közgazdasági Szemle – 1959.

1. szám

TARTALOM Erdős Péter: Értékkategóriák a szocialista tervgazdaságban .... 1 Molnár Ferenc: A hétéves terv jelentősége a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok békés gazdasági versenyében .. 22 Vincze Imre: Az új termelői árak kialakításának módszerei .. .. 36 A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemelosztásáról .. .. 54 SZEMLE Az életkörülmények javulása az NDK-ban (Günter Manz) .. .. 68 Az olasz földreform mérlege (Enyedi György) 76 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos ülés­szaka (E.—J.) 86 SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ Magyar nyelvű közgazdasági irodalom a Román Népköztársaságban (Földi Tamás—Nyilas József) 103 Pénzügyi ellenőrzés. Kézikönyv (Siklaki István) 107 Dr. Sin István: A gazdálkodási eredmény vizsgálata a mezőgazda­sagi termelőszövetkezetekben (Vargha László) 108 A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 110 E SZÁM SZERZŐI: dr. Enyedi György, az Agrártudományi Egyetem agrárgazdaságtani tanszékének adjunk­tusa; Erdős Péter kandidátus, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa; dr. Földi Tamás, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának munka­társa; dr. Günter Manz kandidátus, a Wirtschaftswissenschaft munkatársa; dr. Molnár Fe­renc aspiráns, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa; dr. Nyilas József aspiráns, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa; Siklaki István, a REMIX munkatársa; Varqha László, az MTA Közgazdaságtudományi Inté­zetének munkatársa; dr. Vincze Imre, az Országos Árhivatal osztályvezetője. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Antos István, Bakonyi Sebestyén Endre, Bognár József, Erdei Ferenc, Fekete Ferenc ( főszerkesztő), Friss István, Háy László (a szerkesztő bizottság elnöke), Huszár István, Lázár György, Molnár Endre, Varga Edit, Varga István, Vályi Péter

Next

/
Thumbnails
Contents