Közgazdasági Szemle – 1971.

január

TARTALOM Gazdasági építőmunkánk eredményei 1 A gazdasági építés és az életszínvonal fejlődése 9 Nyers Rezső: Felszólalás a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusán 16 Huszti Ernő: A pénzforgalom és a pénzállomány alakulása a IV. ötéves terv időszakában 26 Kornai János: Nyomás és szívás a piacon 41 Simái Mihály: A nemzetközi munkaerő-áramlás és a műszaki haladás 61 Maríllai Vilmos: Élelmiszer-gazdasági integráció és szövetke­zetek j 76 SZEMLE A magyar—szovjet gazdasági együttműködés 1971—75-re szóló terve (Kovács László) 89 A közútijármű-gyártás fejlesztéséről (Gergely János) 94 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ A KGST-piac jellege és problémái (Ausch Sándor) 104 FOLYÓIRATSZEMLE 1J1 L. Leontyev: Engels, a közgazdaságtudomány korifeusa — / W. A. Jöhr: Che Guevara nézetei egy közgazdász szemével v — Józef Soldaczuk: A/külkereskedelem szerepe az intenzív gazdasági fejlődésben V- A japán hajóipar jelene és jövője '/ SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ Czeitler Sándor: Magyarország és a tőkés világpiac (Németh Gyuláné) 113 A vállalati belső mechanizmus helyzete és fejlődésének főbb vonásai — A vállalati belső mechanizmus fejlesztésének gyakorlati kérdései (Ladó László) 120 A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 126 E SZAM SZERZŐI: Dr. Ausch Sándor a közgazdaságtudományok doktora, a Közgazdaságtudományi Intézet tudo­mányos tanácsadója; Gergely János, a Kohó- és Gépipari Minisztérium főosztályvezetője; dr. Huszti Ernő kandidátus, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője; dr. Kornai János, a köz­gazdaságtudományok doktora, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos tanácsadója; Kovács László, az Országos Tervhivatal osztályvezető-helyettese; dr. Ladó László, a közle­kedéstudományok doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem docense; dr. Marillai Vilmos, a Szö­vetkezeti Kutató Intézet munkatársa; dr. Németh Gyuláné, a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője; Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; dr. Simái Mihály kandidátus, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem docense. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: Augustinovics Mária, Bálint József, Bognár József, Cukor György, Csendes Béla, Csikós-Nagy Béla, Erdős Péter, Fekete Ferenc, Friss István, Ganczer Sándor, Garamvölgyi Károly, Háy László (elnök), Hetényi István, Huszár István, Kornai János, Nagy Tamás, Ripp Géza (főszerkesztő), Szabó József, Szabó Kálmán

Next

/
Thumbnails
Contents