Közjegyzők Közlönye, 2011 (15/58. évfolyam)

2011 / 1. szám

2011. ##15. ÉVFOLYAM • LV I I I . ÉVFOLYAM // 1. SZÁM KOZJ EG YZO K KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM wsm/mmA TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelettervezete Dr Horváth Gyöngyi _1 Eu rópai öröklési jogi rendelet- a végintézkedések alakiságára vonatkozó szabályozás nélkül? Dr. Szó'cs Tibor_11 Az európai öröklési bizonyítvány Dr Bán Tamásné Dr Tóth Dóra_18 A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek_33 Ne mzetközi sajtószemle_46 Sza kmai sajtófigyelő_51 A MOKK jogi hírlevele_58 Közj egyzői régiség_81 ______ MO KK A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA SZAKMAI FOLYÓIRATA

Next

/
Thumbnails
Contents