Közjegyzők Közlönye, 2015 (19/62. évfolyam)

2015 / 1. szám

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata Juhász Gábor Az örökhagyó szabad rendelkezési jogának korlátjaként megjelenő kötelesrész a spanyol jogban (II. rész) (5.oldal) Molnár Judit „Elköltözött" vagy a „címzett ismeretlen"- A kötelezett menekülési lehetősége a fizetési meghagyásos eljárásban (28. oldal) Bodzási Balázs Háromoldalú jogviszonyok a zálogjog körében (43.oldal) Szőcs Tibor Az állampolgárság szerepének változása a nemzetközi öröklési viszonyok terén (55. oldal) 1 2015

Next

/
Thumbnails
Contents