Közjegyzők Közlönye, 2017 (21/64. évfolyam)

2017 / 1. szám

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata Csillám Katalin A 2016. évi CXXX. törvényben szabályozott perorvoslatok a gyakorló bíró szemével (5. oldal) Udvary Sándor Az érdemi tárgyalási szak jelentősége és hatékonysága egyedi és igazságszolgáltatási szempontból (28. oldal) Miczán Péter A jogvesztéssel fenyegető (in terrorem) végrendeleti kikötésekről - a rosszhiszemű perindítás jogügyleti korlátozásáról II. (20. oldal) Tatai Zoltán Az Európai Öröklési rendelethez vezető út bemutatása, jogforrási rendszer a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyekben, a rendelet szabályainak ismertetése - III. (35. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents