Központi Értesítő, 1878 (3. évfolyam)

Névjegyzék CL „J£özporitL Értesitő" 1878-ilz év első feléről. (A czégek mellett kitett számok a „Közp. Ért." lapjainak folyó számait mutatják.) I. Egyéni és társas ezé gek. -A­Abeles & Földiák, 9. Adler Albert, 25. Adler Em., 35. Adler Katalin, 4. Adler Leop., 22. Adler Sámuel, 48. Adler Theréz, 24. Adler és ta., 1. Albrecht Ede özvegye, 49. Albrecht E. V. és neje. 5. Államvasutak igazgatósága m. kir., 15. Államvasutak (keleti vo­nal) m. kir., 16. Alsó lendvai takar ékpénz­. tár, 31. Általános magyar munici­palis hitelintézet, 13. Alter & Kiss, 13. 14. Altmann József, 27. „Altpalankaer Aushilfsver­ein" mint szövetkezet, 30. Altstaedter Antal, 21. Ambil Vilmos, 37. Andel Yenczel, 8. Angol-magyar bank rész­vénytársaság felszámolás alatt, 15. Antiváry Szamek János, 43. Apatini takarékpénztár. 11. 40. Apfel Simon, 41. Apfelbaum Adolf, 30. Aradi első takarékpénztár, 29. Aradi kereskedelmi és ipar­bank, 19. Aradi első gyártelep rész­vénytársaság 21. Aradi közúti vaspálya és tégla gyár részvénytársa­ság, 32. Arnot Konstantin, 15. Arzt Louise, 27. Ahrensburg Christiján, 11. Archimandrescu et Dimitriu, 50. Ascher Heinrich Söhne, 25. Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársu­lat, 47. Atyimovits Pera, 17. Auerbach Adolf, 29. Aufricht H. 7. 33. Aufricht és Wantoch, 6. Ausch Friedrich 23. Ausländer Sám., 10. Auszterlitz Salamon, 13. Baar Ignátz, 22. Baar Regina, 22. Baaszner Bade Actienge­sellschaft in Liquidation, 14. Bach és Oppenheimer, 18. Bachruch Á., 30. Bács - Theisser Sparcassa, 47. Bács-topolyai takarékpénz­tár, 5. Bacslic M. György, 21. Bagotai önsegélyző egylet mint szövetkezet, 6. Bajai kereskedelmi és ipar­bank, 27. Bakay Nándor, 11. Balatonfüi edi segély-egy­let, mint szövetkezet, 46. Balaton vidéki takarék­pénztári önsegélyző egy­let mint szövetkezet, 2. Balanescu Const. 11. Balázsovich J. és Bartsch, 26. Ballia E., 47. Balamuth Balsam Salamon 18. Bánát-Komlóser Sparkassa, mint részvény-társaság, 41. Baráko B., 2. Bárány István, 18. Barber és Wolf, 9. Barella T., 9. Baresic Milán, 16. Baroch F., 7. Báron Lajos, 42. Bartscht és Petrovszky, 27. Baumann Helen, 11. Bazin Modor Sz.-Györgyi takarékpénztár, 28. Biiumel Béla és társa, 16. Beck Emma, 3. Békés-Csabai takarékpénz­tári egyesület, 20. Békési népbank, 30. Békés - Csabai népbank­egyesület, 22. Beckner Philipp és Keck, 11. Beifeld József, 31. Beyer Adolf, 35. Beyer Károly, 35. Beyer M. fiai, 46. Belgrader Simeon, 1. Bencze Anton, 8. Benedicty Tivadar, 2. Benko Gostl, 45. Benkő Gyula, 42 Benkő testvérek, 38. Benyovits Majer, 12. Beer Hermán Lőw, 10. Berger Gisella, 15. Berger Ignátz, 46. Berger I. N., 9. Berger Jakab, 15. Berger Lajos, 7. Berger testvérek, 47. Bergler C., 27. Behrman Bernát, 49. Bernath Mihály, 9. Bernstein Salamon, 1. Berta Joh., 48. Bérczy Pál, 1. Beszterczebányai takarék­és előleg-társulata az osztrák-magyar első álta­lános tisztviselő egylet­nek, szövetkezet korlá­tolt felelősséggel, 36. Bethleni takarék-pénztár mint részvény-társaság, 10. Bethlenfalvi műmalom rész­vénytársulat, 11. Bevilaqua László, 10. Bülitz V. 1, 43. Binder és Horeth, 48. Birly János ifj., 50. Birnbaum Jakab, 16, 25. Birman Jakab, 15. Biró Gyula, 12. Bis Samu, 33. Biscan Antal, 2. Blaho Lajos, 18. Blau Filipp, 46. Blau Hermán, 45. Blau és Strausz, 10. Bleier A., 27. Blődy Herm., 46. Blum Sámuel & Comp., 25. Bogdán Lajos, 34. Bochner Anna, 44. Boksar Johann, 11. Bornstein és Kaff, 13. Boricevic St. Yidov, 35. Borsod-Miskolczi kiházasitó egylet felszámolás alatt, 6. Boskovitz Vilmos, 26. Boskovitz Mihály, 43. Bozó József, 46. Böhm Karl, >15. Böhm Móritz, 36. Böhm és ts., 37. Brachfeld Zsigmond, 4. Brachfeld Miksa, 2. Brandsdorfer H. J., 10. Brandstein Lajos, 13. Braun Adolf, 15. Braun Áron és fiai, 5. Braun Ármin és társa, 15. Braun Ferdinand, 4. Braun Jakab, 25. Braun József, 48. Braun Lötty, 20. Braunsteiner Andreas, 46. Bressan és Mazzi, 5. Brettschneider testvérek, 7. Breitner I. L. és fia, 8. Brhlowics Ferencz, 41. Brichta Moritz, 48. Briesz, Keppler, Heppner, 21. Brodi Sámuel, 4. Brody M., 9. Bruck Sámuel fia, 25. Bruck és Deutsch, 22. Bruckner Vilmos, 15. Brunner Alajos, 29. Bruni és Clemente, 35. Brust Jakab, 33. Brüll Izidor, 26. Brtill testvérek, 50. Buchmann Alajos, 11. Bnchmann Elise, 17. Budai gyártelep részvény­társaság felszámolás alatt, 12. Budai kereskedelmi és ipar­bank felszámolásban, 29. Budapesti North Britisch and Mercantile tiizkárbiz­tositó részvény-társaság, 31., 50. Budapesti iparbank, 14., 36. Budapesti „Szlávia" prágai kölcsönös biztosító bank vezérügynöksége, 4. Bunzl és Biach, 5., 37. Büchler Josef, 39. Büd-Szentmihályi segélyező népbank, 39. c Cassa di risparmio popolare, v 4 0­Cerevici takarék és segély­ző szövetkezet, 38. Concordia gőzmalom rész­vény-társaság, 4. Chobola Irma, 9. Chrzano wsky St. & Comp, 2. Csáky Ármin, 9. Csányi műmalom társulat, 44. Cschasny Marcus, 20. Cséri Hermann, 45. Csik Josef, 25. Csiky József Ifj. 24. Csudovszky Julius de Zbo­giemszkii, 13. Czobel, 23. Czeglédi gőzmalom rész­vény-társaság, 11. Czell Friedrich és Arzt Paul, 30. Czettel Gábor, 49. Czima György, 10. Cziporisz F. 1. Dabovich Andrea, 49. Dálnoki Hadnagy József, 6. David Jakob, 43, Déési kisegítő pénztáregy­let, 16. Deixner Heinrich, 11. Deixner Hermán, 17. Dely Imre, 26. Demiány Gyula, 1. Desancic Stefan, 2. Détsi Pál, 50. Deutsch Álbert, 45. Deutsch Dávid, 20. Deutsch Em. 29. Deutsch Jac. 25. Deutsch Max. 22. Deutsch Rezső, 4. Deutsch Richard, 25. Deutsch Salamon, 6, 8, 41. Deutsch Sigmund, 27. Deutsch Vilmos, 43. Deutsch Brüder, 8. Deutsch Mór és fia, Deutsch és Singer, 1t S v Deutsch testvérek és társa, 31.

Next

/
Thumbnails
Contents