Központi Értesítő, 1883 (8. évfolyam)

1883-01-04 / 1. szám

50905 VIII. évfolyam. Budapest, 1883. január 4-én. l-sö szám. Megjelenik: minden csütörtökön és vasárnap, a szűkség szerint más napokon is fél vagy egész iven, évenként 60—70 iv. Előfizetési ár: Budapesten házhoz hordva egész évre 4 frt. Vidéken postadijj^Wegyütt 6 frt. i'jj^eey ÜTI ÉRTESÍTŐ. • ÉS Előfizetések fél vagy negyed évre is ellogad­tatnak. Előfizetési pénzek a „Központi Értesítő" szerkesztőségéhez: Budapest, Ferencz József-tér Nákó­ház czimzendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékékből. (Érvényes a lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. ir • , . . 1A bejegyzést ren­1 rviraiyi deis végzés kelte A czeg törvényszék a cz é* J^ 6" é B! szószerinti szövege A fütelep és a fióktelepek helye A czeg birtokosa Czégvezetök Jegyzet Kassai törvényszék 1882. decz. 19. 28/1 Mayer J. J. May er Löff Ignácz Ignatz Löff Kassa Mayer József, varrógép kereskedő Ar.-Maróthi törvényszék 1882. nov. 3). 376/1 Mayer J. J. May er Löff Ignácz Ignatz Löff Kis-Kwsxmá­I.yon Löff Ignácz, szatócs Kis-Koszmályon 1832. decz. 21. 377/1 Rosenberger Miksa Alsó Uyör» «lön Rosenberger Miksa, vegyesáru kereskedő Alsó-Győrödön Kassai törvényszék Kalocsai törvényszék 1882. decz. 12 27/1 Grósz Gábor Bcrct Orosz Gábor, vegyeskereskedő Kassai törvényszék Kalocsai törvényszék 1882. dec. 20. 15/! Bergl József Vartkert Berg! József Bergl József. 1882. decz. 20. 16/1 Sehwartz Adoli Kecel Sehwartz Adolf Sehwartz Adolf. Kecskeméti törvényszék 1882. decz.20.; Kádár Jáno s 1 1'élegyliA­zá ii Kádár János, félegyházi lakos arany­és ezüstmüves ?Í 1882. decz. 15. 313/1 Fischer Adolf Temesvári Vilma Kecskemét Fischer Adolf, kecskeméti lakos fűszer és vegyeskereskedő Brassói törvényszék 1882. dec. 23. 346/1 Fischer Adolf Temesvári Vilma Brassó Temesvári Tilma, íérj. Temesvári Józsefné, vegyeskereskedelmi üzlettel Brassóban Nyíregyházai törvényszék 1882. decz. 9. 455/1 Tolnay Sándor Síj'lreByhA­záu Tolnay Sándor, nyíregyházai lakó?, czukrászattal összekötött kávéházi ipart iiző kereskedő A czég birtokosa. » 1882. decz. 15. 456/1 Markovits Ignátz Nagykálló­ban Markovit» Ignátz, nagykállói lakos, vegyeskereskedő A ciég birtokosa.

Next

/
Thumbnails
Contents