Központi Értesítő, 1884 (9. évfolyam)

1884-01-03 / 1. szám

50905 IX. évfolyam. i — 1884. január 3-án. Megjelenik : minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is fél vagy egész iven , évenként 60—70 iv. Előfizetési ár : Budapesten házhoz hordva egész évre 4 írt. Vidéken postadíjjal együtt 6 ftt. KÖZPONTI ÉRTESÍT üi - ÉS 1 I. szám. Előfizetések fél vagy negyed évre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez : Budapest, Ferencz József-tér Nákó­ház, czimzendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékekböl. (Érvényes a lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő végzés kelte a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepei i helye A czéq birtokosa I ! Czégvezetök jegyzet Budapesti k. és v. tövv. 1883. decz. 24. 3796/1 Hoffer Miksa Budapesten Hoffer Ai^^^H^V'iitoni szesz- és likó'r­5 Budapesten j) 1883. decz. 21. 3794/1 Hajós Ede Eduard Hajós Rndapesten Hrtjós, ,o'tt Heller) Ede. papírkeres­kedő Budapesten ! 1883. decz. 21. ! 3795/1 Fröhlich Antal Budapesten Fröhlich Antal, czipőkereskedő Buda­pesten » 1883. decz.21. 3103/2 W Brückner Budapesten Ezen czégnek kitör­lése bejegyeztetett. (Lásd 1880. évf. 70. számát.) 1883. decz. 24. 1183/2 Auer Bernát Bernhard Auer Budapesten Ezen czégnek kitör­lése bejegyeztetett. (Lásd 1876. évf. 92. számát.) )> 1883. decz. 21. 3014/2 Sármay Márton Budapesten Ezen czégnek kitör­lése bejegyeztetett. (Lásd 1880. évf. 32. számát.) Veszprémi törvényszék 1883. decz. 24. 310/1 Sehlesinger Jakab Jacob Schlesin­ger Päpn Schlesinger Jakab, fűszer- és "nórinbergi áru kereskedő Pápán Schlesinger Jakab. Ar.-maréthi törvényszék 1883. decz. 6. 394/1 A. Roth Körmöez­hánydn Roth Adolf, vegyesáru kereskedő Kör­möczbányán >> 1883. decz. 6. 395'1 Felix Wiltschek Bisztri­esényben Wiltschek Felix, vegyesáru kereskedő Bisztricsényben » 1883. decz.21. 396/1 Klopper Mór Vímóa-La­rtünjban Klopper Mór, vegyesáru kereskedő Vá­mos-Ladányban Klopper Mihály üzlet- s kizárólagos czégvezetó'.

Next

/
Thumbnails
Contents