Központi Értesítő, 1886 (11. évfolyam)

5ÜDG5 NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" 1886. ÉVI FOLYAMÁNAK ELSŐ FELÉRŐL, (A czégek mellett kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyó számait mutatják.) X. Egyéni és társas czégek. -A.. Aáron Bálint, szatócskeres­kedése 1. Abauj-baktai népbank mint szövetkezet felszámolás alatt, 4. Abelsberg és Fuchs, 32. Abelsberg Simon, 33. Ábrahám Noé, 14. Ácsai segélyegylet mint szövetkezet, 32. Adamovits Alex., 12. Adamovits Brüder. 45. Adamovic W., 48. Adler Hermán és társa, 22. Adler Ignátz, 49. Adler Jozéfa, 36. Adler Stefan, 21. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság, 27. Aktien Gesellschaft für Ver­werthung des Neustädter feuerfesten Thones, 31. Ádándi önsegélyző egylet szövetkezet. 28. Afonyi István. 26. Aftergut A., 1. Aigle franczia életbiztosí­tási társaság magyaror­szági képviselősége, 8. Alberti-Irsai takarékpénztár részvénytársaság, 39. Albina institutulu de cre­ditu si de economie, 21. Albina takarék és hitelin­tézet brassói fióktelepe. 20. Alföldi takarékpénztár Debreczenben, 24. Almádi-i fürdő-részvény­társaság, 25. Alsó muraközi takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet, 41, 41. Alsó muraközi takarék­pénztár részvénytársa­ság 44 Alt Hermann, 38, 50, 50. Alter Fischel, 36. Altmann Dávid dr., 9. Alvinczi magtár egylet mint szövetkezet, 11. Amerikai szőlőtelep-szövet­kezet Aradhegyalján, 3. Annau Josef, 34. Annau Josef j., 34. Arad-Csanádi vasút rész­vénytársaság, 26. Arad-kőrösvölgyi vasút, 26. Aradi ipar- és népbank, 28. Aradi takarék és segély­egylet mint szövetkezet, 28, 35. Aradi Széchényi gőzmalom részvénytársaság, 35. Arbeiter Consum Verein in Besicza, 19, 38. Arbeger Spar- und Vor­schuss Verein, 13. Arbeger Spar- und Vor­schuss Verein Genossen­schaft, 13, 27. Arnoth Johann, 52. Árpádi Adolfné, 27. Arz et Breckner, 41. Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársu­lat, 43. Atlasz Adolf, 29. Auguszta Miklós, 23. Ausländer Lipótné, 52. Ausländer V., 26. Austerlitz A., 11. Austerlitz A. et Sohn, 11. Auszterlitz Zoltán, 28. Axmann A., 31. Axman Lajos, 7. 23. Baccich Nicolo, 14. Bach Moritz, 1. Bachrach Jakab, 51. Bakulinyi Kálmán, 26. Balaton főkajári önsegélyző szövetkezet, 31. Balatonvidéki takarékpénz­tár önsegélyző egylet mint szövetkezet, 27. Balázs István. 21. Balogh Gyula, 45. Balogh Sándor és fia, 41. Baranya-Baáni kölcsönös segélyző-egylet szövetke­zet, 4, 43. Barcs—pakráczi vasút rész­vénytársaság, 16. Barothi takarékpénztár rész­vénytársaság, 26. Bassan Francesco, 28. Bartsch Arthur, 30. Bauer Károly, 52. Bauer testvérek, 12. Bazsó Lajos, 28. Bäumler J. A., 35. Bácsföldvári első előleg szövetkezet, 23. B.-Komloser Sparcassa, 29, 11, 11. Bánát-Komlósi takarék és előleg egylet mint szö­vetkezet, 46. Bánfalva és vidéki önse­gélyző szövetkezet, 42. B.-Hunyadi mészárszék részvénytársaság, 26,10. Báttaszéki kerületi takarék­pénztár, 43. Beck Mihály, 1. Beke József, 14. Belca Nicolau, 5. Belgráder Antal, 43. Belgrader J., 52. Belgrader K. és társa, 47. | Belgrader Katalin, 27, 47. Benedek Gyuláné, 41. Benedek Vilmos, 52. Benedikty Tivadar, 29, 39. Beni et Ignácz Schlesinger, 8. Benyovits V. fia, 5. Berczeller Sándor, 2. Berencsy Géza, 2. Berger B., 14. Berger Emil, 2. Berger Jakab és fia, 36. Berger Max, 24. Berger Miksa, 27. Berger Rebeka geb. Hol­lender, 16. Berger testvérek, 43. Berger Zsigmond, 35. Berko Moritz, 26. Berko Moritz et Sohn. 26. Berko Salamon, 26. Berliner Jakab fia, 30. Bergl J. M., 16, 16. Bergl Pál, 33. Bernauer Samu, 24. Bernovits G., 35. Bernstein K. H., 16. Beszterczebányai takarék­pénztár, 34. Berthold Ferencz, 49. Berthold M. Schlesinger, 25. Békés-Csabai népbank egye­sület, 41. Békés megyei takarékpénz­tári egyesület, 41. Bielik Ján., 15. Bielitz Sándor és társa, 18. Bielitz Vilmos és társa, 27. Bierbreuerei Fabrickshof Riedl & Comp. Temes­vár, 4. Biharmegyei kereskedelmi, ipar- és terményhitel­bank, 36. Bindfeld Márk, 42. Biró Gyula, 13. Blaschuty Elise, 22. Blau Ignácz, 21. Blau testvérek, 12. Bloch József, 43. Bloch R., 45. Blum & Zelmanovits, 23. .

Next

/
Thumbnails
Contents