Központi Értesítő, 1887 (12. évfolyam)

50905 Z-t if NÉVJEGYZÉK „KÖZPONTI ERTESITŐ" 1887. ÉVI FOLYAMÁNAK ELSŐ FELER (A czégek mellett kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyó számait mutatják) X. Egyéni és társas czégek. ibtt • iepfi takarékpénz­tai és, zálog intézet 17. 17. Ábra á Sámuel et Lud­vig. 35 Achs K 47. A'-itermí'n Dávid, 40. Adamoholi hitelintézet rész­dnyt isaság, 17, 41. Adpi! Carl, 15. Adle- "> ;olf, 51, 15. Ad • 3lf és fia, 51. Adler A iolf és Sándor, 15. Adler 1 ván, 24. Ar .er Josef, 5. , V Jr, ;sef fia, 5. * . spold, 41. Adler Péter, 9. Adria magyar tengeri ha­józási részvénytársaság, 38. Ágoston Antal, 36. „Aigle" franczia életbizto­sító társaság magyaror­szági kripviswlőségn. 15. Alberti-lrsai takarékpénztár részvénytársaság, 35. Alföldi Lajos, 9. Almádii fürdő-részvénytár­saság, 28. Almási járási takarékpénz­tár részvénytársaság 17. Alsó muraközi takarékpénz­tárralegyesült önsegélyző | gyarországi vezérügynök­szövetkezet. 43. ' sége, 7. Alsó részi gőzmalom Török- Ardeleana pénz és hitel­Szent Miklóson, Hilf Mik- intézet részvénytársaság, sa, 16. 38. Alster Alois. 45. Aradi áruc;arnok részvény­Altpalankaer Aushilfsver- 1 társaság, 52. rein mint szövetkezet. 42. | Aradi ipar és nép bank, 42. Alvinczi maglártgylet mint Ar-Maróthi takarékpénztár szövetkezet, 9.­Amtmann Lajoir, rjä^ ' ^' Ancserl Bernfl£23. v Andreas Si/amiiwt K«rr$n_j u. Seifeníalírifeant, 41. , Anker" éj« ós járadéki biztosító ^^írSkpág róa-jjj részvénytársulat, 35. eher H , 21. I8f\er Regina, 21. ger A., 14. feer B., 14. S., 16. Ignatz Sohn. 24, 32. Aufricnt S., 45. Auraria abrudbánv. karékpénztár ré • öíív társaság. 48. Aurora magyar keres/.ten. irók könyvkiadó .-ív ve kezete, 41. Azbej és Kovács, IV Általános magyar .unic palis hitelintézet molás alatt, 19. Általanos waggon kölcsöuz társulat, 3. Baucic! "ratelli, 35. Győző, 19. Bar* Soma, 25. Birk Soma L. és társa, 23. Ba^ ily Sámuel, 25. T , : estvérek szatócs ke­. -sket ík. 19 Raja «»"'lesönös segélyző C|yÍ! » 17. Fairi t» v » r ékpénztár. 17. V.aj< <v F iz, 14 BAI< ' ;REN C*, 14. Rai- /yarmat, t akarék ?•'/ iÁr rész vény társa­sáíi BaiHtoiJókíjári önsegélyző ávet'-eze 1» 18. Ba í« W' h4 1y> 2 4 Balkányi Mór, 40. B-Ujvárosi takarékpén ztár részvénytársaság, 51> 20. Balog Ignácz, 14 Ramberger Testvérek, 15. Baranya-Vörösmarthi köl­csönös segélyző egylet mint szövetkezet, 16. 49. Barcs-drávavidéki takarék­pénztárral egyesült önse­gélyző szövetkezet, 14, Barcs-Drávavidéki takarék­pénztár részvénytársaság, 4. Barcs-pakráczi vasút rész­vénytársaság, 40. Barcsi sertéshizlaló rész­i vénytársaság, 4. I Barothi takarék pénztár részvény társaság, 49. Barna Manó, 10. Bars-Szent-Kereszti takarék­pénztár, mint részvény­társaság, 35. Bauer Jakab és fiai. 14. Bauer János, 14. Bauer L*jos, 46. 38. Bauer Lajos és Testvére, 38. Baumann T., 31. I Baumkirchner A. »., 40. Bánát komlósi takarék és előleg egylet mint szö­vetkezet, 39, 44. Bárd Adolf. 50. Bárkány J. és fia, 41. i Bártfai takarékpénztár, 36. Beck A.. 31. Beck Ignácz. 21, 28. Beck Lázár, 12. Beck Miksa és fia. 3". Beck «S Pollák. 35. Becker Jos., 16, 16. Bécsi liiztositó társaság ma­gyarországi fiókigazgató­sága, 14. Bécsi élet és járadékbizto­sító intézet magyaror­szágifiókigazgatósága. 14. Beer Katalin, 13 Beer M F., 40. i Beer M. F. és J., 40. Beinstingl József Emil, 38. I Belényesi takarékpénztár, 25. Belényi János. 54. Belgrader Antal, 2 Bender Illés, 1­Beneilicty M, 34, Benedikt fi.. 5. Berieft E. és fia, Bonyovits Adolf I Berczeller Mór, 5i ßerdenich F. V.. Beregmunkácsi pénztár. 45. Bergel Vilmosné. I Berger Jakab. 31. Berger Jakab és I 41. Berger Samuel. 6 Berger testvérek, Berger Zsigmond,

Next

/
Thumbnails
Contents