Központi Értesítő, 1888 (13. évfolyam)

50305 5b ?<o NÉVJEGYZÉK r ír „KÖZPONTI ERTESITO" 1888. EVI FOLYAMÁNAK ELSŐ FELEROL. (A czégek mellett kitett számok a „Központi Értesitö" lapjainak folyó számait mutatják). I. Egyéni és társas czégek. Abauj-Szántói takarépénz­tár mint részvénytársa­ság, 54, 38. Abauj-baktai népbank mint szövetkezet felszámolás alatt, 36. Abeles M., 47. Aberdám, Halpert és Lövin­ger, 53 Adai keresztény önsegélyző szövetkezet, 34. Ádándi Önsegélyző egylet szövetkezet, 35, Adler M., 31. Ági Lajos, 44. „L'Aigle" franczia életbiz­tosítási társaság magyar­országi képviselősége, 28. Ajvász Márton, 17. Akersman H, 49. Albert és társai, 87. Albina takarék és hitelin­tézet, 54. Alföldi Takarékpénztár Deb­reczenben, 31, 38. Almádi-i fürdő részvénytár­saság, 31. Almási járási takarékpénz­tár részvénytársaság, 19,23. Almási kölcsönös tűzkár biztosító társaság mint szövetkezet, 5. Alper Simon, 40. Alsó kubini segélyegylet, 3. Alsó Lendvai takarékpénz­tár, 37. Alsómuraközi takarékpénz­tárral egyesült önsegély­ző szövetkezet, 10, 54. Alsómaraközi takarékpénz­tár részvénytársaság Per­lakon, 38. Alter Jónász, 21. Altman Fáni, 22. Altman József, 1. Altman Móricz, 22. Altmann Sámuel, 33. Andrae Rudolf, 36. Andrejka és Taub, 8, 33 Angyal F., 5. ,, Anker" élet és járadék biztosító társaság ma­gyarországi vezérképvise­lősége, 33, 33 Anton; Adolf, 5. Antoni Adolf fia, 5. Általános takarék- és hitel­szövetkezet, 18, 35. Általános waggon kölcsönző társulat, 49. Apatini takarékpénztár, 33. Appenauer et Vrchovszky, 9. Aradi első takarékpénztár,19 Aradi ipar és népbank, 35. Aradi kereskedelmi és ipar­bank, 26. Aradi közúti vaspálya és téglagyár részvénytársaság, 26, 19. Aradi polgári takarékpénz­tár, 36, 36. Aradi takarék- és segély­egylet mint szövetkezet, 54, 26, 29. Aradmegyei hitelegylet mint szövetkezet, 19. Arbeiter Consum Verein in Resicza, 43. Arbegtier Kelierverein als Genossenschaft, 37. Ardeleana pénz és hitelin­tézet részvénytársaság, 34, 55. Arje Ady 31. Arnstein Lázár, 56. Arnstein S. 17., Arrabona első győri temet­kezési vállalat Giffing Mihály, 38. Arrabona első (temetkezési vállalat Giffing, Neil és Mikulits, 38. „Aurora" societate de pas­trare si imprumutu in Naseudu, 8. Autunovits Károly, 47. Azienda osztrák - franczia elemi és baleset biztosító társaság magyarországi képviselősége, 44, 44, 12. Bach & Hirschl, 4 Bachrach Mózes és fia, 33. Bachruch A. 16.. Back Soma L. és társa, 16, 16. B.-kulai takarékpénztár, 33. Bajai kereskedelmi és ipar­bank, 37, 37. Bajai kölcsönös segélyző egylet 9, 34. Bajai takarékpénztár 21. Back Lajos B., 18. Balaton vidéki takarékpénz­tár önsegélyző egylet, mint szövetkezet, 55. Balatonvidéki takarékpénz­tár Siófokon, 31. Balázsi Lajosné vegyeske­reskedése Sz.-Udvarhelytt 55. B.-Újvárosi takarékpénztár részvénytársaság, 25. Balog László, 49. Banca Fiumana, 26, 31. Baranya-Vörösmarti kölcsö­nös segélyző-egylet, mint szövetkezet, 31. Barczy Albert, 37. Bartkó Róza, 18. Baruch József, 47. Batta E., 49. Battonyai takarékpénztár. részvénytársaság, 14. Bauer Adolf és társa, 28. Bauer Árpád, 31. Bauer Dávid, 28. Bauer Frigyes, 7. Bauer János, 30. Bauer Mór és tsa, 9. Bauer S., 57. Baumann A., 55. Bayer Ferencz, 57. Bayer Johann & Co., in Kaschau, 4. Bács-bresztováczi takarék­szövetkezet, 30. Bácsi segélyszövetkezet, 15. Bács ómoraviczai takarék­pénztár részvénytársaság. 54. B ics-tiszamelléki takarék­pénztár, 30. Bács-topolyai takarékpénz­tár, 38. Bádeni hajózási biztosító társaság magyarországi vezér-képviselősége, 3. Bálint Károly vas- üveg­és porczellán és bőrka­reskedése Sz.-Keresztur, 10. B.-Komlóser Sparcawa, 41. Bárány Tivadar, 21. Báron Miklós, 4. Báter János, 18. Beck Fülöp utóda, 55. Beck Gyula, 54. Beck J. honi bútorcsarnoka. 36. Bécsi biztositó társaság ma­gyarországi fiókigazgató­sága, 18. Beer Brücter, 8. Begidsán Manó. 13.

Next

/
Thumbnails
Contents