Központi Értesítő, 1889 (14. évfolyam)

50905 NÉVJEGYZÉK „KÖZPONTI ERTESITÖ" 1889. ÉVI FOLYAMINAK ELSŐ FELÉRŐL. (A czégek mellett kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyó számait mutatják). ír­Egyéni és társas czégek. a. Abeles Adolf, 31. Abeles Adolf és fiai, 31. Ackermann Antal és fia, 11. Ackermann János ids., 36. Ackersmann Simon, 43. Ácsai segélyegylet, mint szövetkezet, 24. Actiengesellschaft der k. k. priv. bidraulischen Kaik und Portland Cement Fabrik zu Perlmoos (vor­mals Angelo Saulich), 31. Adamoviö W., 6. Adamovits Alex., 17. Adaniovits Georg, 27. Adleff és Hellwig, 15. Adler A., 26. Adler A. Jósef, 27. Adler Anna & Comp., 45, 45. Adler L., 62. Adler Markus, 21. Adler R. R., 2. Adler Samu, 6, 62., Adlerstein Rachmil, 26. Adria magyar tengeri ha­józási részvénytársaság, 11, 48. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság, 27. Adriányi Amália özv., 21. „Aigle L'" franczia élet­biztosítási társaság ma­gyarországi képviselő­sége, 31. Aigner Antal, 35. Aigner Géza, 35. Aigner és Ujlaky, 13. Aján Joáchim. 24. Akeszmann Albert. 28. Alberti-Irsai takarékpénz­tár részvénytársaság, 25. Aleksijevics Luka K. & C° 29. Alexics Paul & Sohn, 53. Alexa Todor ifj.. 44. Alföldi B., 24. Alkalay Adolf, 31: Altman Jakab, 16. Almoslino M., 14. Alper & Goldberger, 25. Alsó-lendvai takarékpénz­tár, 28. Alsó magyarországi m. k. valamint kincstári és tár­sulati vasgyárak fogyasz­tási szövetkezete, 3. Alt et Rosenberger, 10. Altmann Mihály, 35. Alxa Todor ifj. 26. Ambrózy Theodor, 10. Amirás és Nik, 26. Andreevits Lázár. 60 Anderlitzka Adolf, 36. Antal G., 35. Antalfalvai önsegélyző pénztár szövetkezet, 45. Apátfalvai takarék és hitel­szövetkezet, 51. Apáthy Gyula, 16. Apfel Kálmán, 42. Arad—Csanádi gazdasági takarékpénztár részvény­társaság, 44, 44. Aradmegyei takarékpénz­tár, 40. Aradi Etel, 29., 45. Aradi ipar és népbank, 35. Aradi kereskedelmi és ipar­bank, 35. Aradi polgári takarékpénz­tár részvénytársaság, 26. Aradi takarék- és segély­egvlet mint szövetkezet 29.' 29. Aranitzky Kosta, 61. Ar.-Maróthi takarékpénztári részvény társulat, 1, 44. Armuth A. Adolf, 43. Arnstein Leopold, 21. Araniczki Julianna, 51. Assael Ármin. 31. Assael H. és fia, 26. Auber Nep. János, 21, 21, 21. Auer Robert, 32. j Auerbach Ch., 38. Ausländer Henrik, 4. Ausspitz Ábrahám, 2S. Auspitz Gyula, 51. Auspitz Lajos, 43. Ábrányi Ármin, 11. Ácser Zucker fabrick Pa­tzenhofer Berg et Comp, 15, 30. Általános osztrák légszesz­társulat. A pécsi lég­szeszgyár helyi igazga­tósága, 14. Általános takarék és hitel­intézet mint szövetkezei, 31. j Áron Dávid, 45. i Ázbej Rácz Jakab, 24. Baaden J. L., 2. Badacsonyi Yacht társaság, 28. Bajai kereskedelmi és ipar­bank. 40. Bajusz Kálmán és társa, 32. Bak Salamon fiai, 21. Bakabányai kölcsönös se­gélyegylet, 21. Balatonfőkajári önsegélyző j szövetkezet, 43. Balaton gőzhajózási társa­ság felszámolás alatt, 13. Balaton vidéki takarék­pénztár önsegélyző egy­let mint szövetkezet, 20. Balázs József kocsigyártó, 13. Balázs L.-né, született Dra­goman Katalin, 29. Balázsy M., 3. Balázs Ödön, 24. Ballmann Julius,' 53. B.-Uj városi Takarékpénztár, 4. B.-Uj városi takarékpénztár részvénytársaság. 36. Samu, 7. Balogh Sándor, 21. Banco operaio fiumano di mutui prestiti (consorzio economico congaranzia limitata), 44. Bank és váltóüzlet Kőváry Ármin. 15. Baranya Vörösmarti kölcsö­nös segélyzőegylet min szövetkezet, 35. Barcsi sertéshizlaló rész­vénytársaság, 16. Barla Ferencz, 26. Báron A. és Társa, 1. Báron Frigyes ifj., 44. Bars-szent-kereszti takarék-

Next

/
Thumbnails
Contents