Központi Értesítő, 1902 (27. évfolyam, 1. félév)

•st» _ i7 ^.«.r/vftf^ARA i M / £L tuiüastt. NEVJEGYZEK a „Központi Értesítő" 1902. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Aág Jenő 49. Abauj-szántói hengermalom részvénytársaság 14. Abauj -szántói hengermalom részvénytársaság felszá­molás alatt 46. Abauj-szántói takarékpénz­tár mint részvénytársaság 24. Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet 35. Abauj-szikszói takarékpénz­tár mint részvénytársaság 33, 35. Abel Béniám 33. Abeles Hermán 40. Abelsberg Simon ifj. 5. Abraham és Austerlitz épü­let- és tüzifakereskedés Pána 48. Ábrahám István kristyori fiókja 18. Ábrahám József 25. Ábrahám Lajosné, Rothstein Fanni 31. Ábrahám Mózes gabona­kereskedő 31. Ábrányi Adolf 25, 30. Accumulator-gyár részvény­társaság budapesti vezér­képviselősége 14. Acetylen-gáz részvénytársa­ság 20, 45. Ackermann Géza 16. Ackermann Mavro 30. Ácsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 52. Actiengesellshaft vorm. H. Gladenbeck & Sohn Bild­giesserei 48. Ada községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 42. Ádám és társa 27. Adamkó János 39. Ádám Markus 26. Ada moholi egyesült taka­rékpénztár 17, 35. Ada moholyi hitelintézet részvénytársaság 17. Adásvételi vállalat tulajdo­nos Kornis Benőné Kem­nitzer-utcza 7. szám 2. Adler A. Albert 41. Adler Ármin ifj. 50. Adler Charlotte 15. Adler David 8, 22. Ádler Emánuel 4(>. Adler és Hermann női- és férfidivat-áruház 46. Adler és Mezey 7. Adler Fülöp és fia felszá­molás alatt 10, 33. Adler Fülöp fia Adler Hen­rik 48, 45, 48. Adler József 46. Adler Juli 46. Adler L. Jakab és testvére bankbetéti társaság 7. Adler Miksa 12. Adler Samu 42. Adler Sándor 49. Adlerstein Mór 27. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 31. »Adria« magyar királyi ten­gerhajózási részvénytár­saság 40, 45. Adriányi és Markó 27. Aftergut A. 21. Agfalvai takarék- és segély­egyleti szövetkezet 19. Agulár Béni 30. Aha és Vidéke fogyasztási szövetkezet 27. Ajka és környéke I. önse­gélyző egylet mint szö­vetkezet 4. Ajkai (és vidéke) önsegélyző szövetkezet 21, 33. Ajkarendeki keresztény fo­gyasztási szövetkezet 23. Ajnácskő és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 29. Ákontz Sándor 7, 7. Albertfy és Theil 33. Albertfy János 24. »Albina« takarék- és hitel­intézet 30. Albrecht Carl 51. Albrechtsches, Pr. Pro Erz­herzog,Eisenwerk Marien­hütte 5. Aleksander Fischer, pod­ruznica trgovine sa robom nürnberékom, galanterijs­kom, kratkom pomodnom za muzke i zenske i mje­sovitom. — (Fordításban: Fischer Sándor, nürn­bergi-, díszmű , férfi- és női rövid divatárú és ve­gyesárú kereskedésének fióküzlete) 28. Aleksander Josip — (Fordí­tásban : Aleksander Jó­zsef) 22. Alexits Miklós 35. Alexy Ludvig 15. Alfa-Separator részvénytár­saság 24. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 24. Alföldi Takarékpénztár Deb­reczenben 38. Állami vasművek alkalma­zottainak takarék- és köl­csönszövetkezete 29. Almádi-i fürdő-részvénytár­saság 41. Almakeréki takarék- és elő­legezési egylet mint szö­vetkezet 22. Almásjárási takarékpénztár részvénytársaság 31. Almás-kamarási takarék és önsegélyző-egylet mint szövetkezet 43. Alpár & Reich 23. Alpári hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 24. Alper Simon 47. Alper Simon és társa 47. Alsok-sarkadi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 33. Alsok-Sarkad községi tej­szövetkezet 43. Alsó-Lendvai takarékpénztár 30. Alsó-Lendva Vidéki takarék­pénztár részvénytársaság 27. Alsó-magyarországi m. k., valamint kincstári és tár­sulati vasgyárak fogyasz­tást szövetkezete 37. Alsó-meczenzéfi munkás fo­gyasztási szövetkezet fel­számolás alatt 8. Alsó-Nánai tejszövetkezet 40. Alsó - Némedi-i hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 20. Alsó-szucsi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja 22. Általános osztrák - magyar légszesztársulat. A pécsi légszeszgyár helyi igaz­gatósága 17. Általános óvadékbank rész­vénytársaság 2, 24. Általános takarékpénztár részvénytársaság Nagy­váradon 23. Általános Visszatérítési Pénztár Részványtársaság felszámolás alatt 16. Alter Miksa 15, 37. Alt és Böhm 22. 31, 31. Altman W. 23. Altmann Bernát 32. Altmann és Kóhn 27. Altmann Josef 51. Altmanné és Császár 29. Altstädter Ignácz 49. Altstädter M. Johanna 38. Amberboj J. Béla és Emil 6, 30, ,30. Ambervoj Emilia 30. Ambrózy Theodor 4. Amelin Josef 31. Amigo F. 46. Ams Nicolaus 37. Amster A. 23. Amsterdamer A. 39. Amszter és Altman 27. Andreidesz Frantz 15. Andrievacka vjeresijska za­druga kao clan zemaljske sredisnje vjeresijske zad­I A

Next

/
Thumbnails
Contents