Központi Értesítő, 1905 (30. évfolyam)

las«! 50905 NEVJEGYZEK r a „Központi Értesítő" 1905. évi folyamának első feléről. (A czégek tnellé kitett szántok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abasári fogyasztási és értékesítő szövetkezet 5. Abauj-Szepsi takarékpénz­tár ós zálogintézet 34. Abauj-széplaki fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 32. Abauj-Szína Kenyheczi fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezet 32. Abauj-Tihany községi fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet 19. Abádszalóki Hitelszövet­kezet 37. Abádszalóki takarékpénz­tár részvénytársaság 87. Abelesz Lajos 19. Abelsberg Simon és test­vére 48, 48. Accumulatorgyár rész­vénytársaság budapesti vezórkópviselösóge 7. Ácsai segélyegylet, mint szövetkezet 25, 27. Aczól és Kertész 48. Ada községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 37. Ada-moholi hitelintézet részvénytársaság 16. Adavidóki közgazdasági bank részvénytársaság 18, 52. Adai tej- ós mezőgazdasági terményszövetkezet fel­számolás alatt 36. Adam Frantz 10. Adamovich Sándor 36. Adi László 21. Adi László utóda 21. Adler Jakob — (Fordítás­ban •. Adler Jakab) 33. Adler Károly 9. Adler L. Jakab és testvére bankbetéti társaság 35, 52. Adler Lipót 35. Adler Zsigmond id. 52. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 50. Adorján Testvérek 2, 2. Afonyi Imre és társa 45. Agraria erötakarmány­gyár részvénytársaság 26. Agrár Takarókpénztár részvénytársaság Maros­vásárhelyt 42. Agrár takarókzónztár rész­vénytársaság Marosvá­sárhelyt székely-udvar­helyi fiókja 49. Agricola hitelbank mint részvénytársaság 20. »Agricola« takarék- ós hitelintézet mint rész­vénytársaság 35. Aha és vidéke fogyasztási szövetkezet 36. Ajkarondeki keresztény fogyasztási szövetkezet 46. Akai keresztény fogyasz tási szövetkezet 46. Aknasuhatagi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 32. Albert Marzoll 30. Alberti- Irsai-Cz. - berezeli népbank részvénytársa­ság 26, 32, 45. Albert-Irsai takarékpénz­tár részvénytár saság- J2. Albrecht C. l^^Sjsi^O­Alcsuthi segélyegylet mint szövetkezet'. Alcsiki tyank ! rászvén^­társasái; cl7, 42. . ' Alczinai fakarók- ás. elő­leg-egyW mint szövet­kezet li-íj." v. Aldorfi taínmSkv ás e"" legezési szövetkezet Alexievics és Prodánovits 13. Alföldi papirszopóka-, szi­varkahüvely-, iskola- és piaczi táskagyár Dévai Ida Kiskunfélegyházán 46. Alföldi takarókpénztár Debreczenben 20, 48. Alibunári járási hitelszö­vetkezet korlátolt fele­lősséggel 42. Alibunári járási takarék­pénztár mint részvény­társaság 37. Almádii fürdő részvény­vénytársaság 38. Almási Menyhért ós Társa 44. Almási Zsigmond 19. Almoslino Hermán 13. Almoslino J. i sin 13. Almoslino J. nasljednici 13. Almoslino Mima 13. Alpár ós vidéke keresztény fogyasztási szövetkezet 33. Alsó- és felsözsidi tej- és saját gazdasági termé­keit értékesítő szövet­izet 38. AlsAfehérmegyei gazda­sági bank és Takarék­ztár részvénytársa­'g 48. AJ/óhomorodi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 39. Alsó-idoosi takarék- ós elö­legegylet mint szövet­kezet 38. Alsó-Kápolnai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 42. Alsó-Kubini takarék- ós hitelintézet mint rész­vénytársaság 25. Alsólendvai bankhitel- és és jelzálog-pónzkölosön­közvotitő iroda Stein Miksa 8, 15. Alsó-lendvai bankhitel- ós jelzálog-péuzkőlcsön közvetítő iroda Stein Miksa muraszombati fióktelepe 6. Alsólendva vidéki takarék pénztár részvénytársa­ság 25, 40. Alső-magyarországi m. k., valamint kincstári ós tár­sulati vasgyárak fo­gyasztási szövetkezete 31. Alsó-Mesteri tejszövetke­zet 28. Alsómuraközi takarók­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 23. Alsúmuraközi takarék­pénztár részvénytársa­ság Perlakon 23. Alsónánai önsegélyző szö­vetkezet 23. Alsópáhoki tejszövetkezet 38. Alsópiáni hitelszövetkezet, mint bejegyzett társaság 40. Alsórajki hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 36. Alsószúcsi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 11. Alsó-Vereczkei hitelszö­vetkezetj mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 2, 19. Alsok-Sarkad községi tej­szövetkezet 28. Altstädter Aurél 26. Amsei Márkusz 89. Andrejevits Giga 6.

Next

/
Thumbnails
Contents