Központi Értesítő, 1906 (31. évfolyam, 1. félév)

I n \ V)t fSESüEa «reesa»«»»» é3 amara K Ö N ' * p utam 50905 NEVJEGYZEK a „Központi Értesítő" 1906. évi folyamának első feléről, (Á czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abaligeti takarék- és hitel­szövetkezet 44. Abauj-Csány ós vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 32. Abauj - Mogyoróska köz­ségi fogyasztási szövet­kezet 39. Ábauj - Szántó és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 5. Abauj-Szepsi takarékpénz­tár ós záiogintézet 32. Abauj - Szikszói takarék­pénztár mint részvény­társaság 85. Abauj - Szina Kenyheczi fogyasztási ós értékesítő szövetkezete 48. Abádszalóki Hitelszövet­kezet 30. Abádszalóki tejszövetke­zet 26. Abásfalva ós vidéke állat­tenyésztőinek szövetke­zete 50. Abásfalva és vidéke tej­szövetkezet 49. Abba et Barbiani 20. Abelesz Izráel 27. Abelesz J. Henrik 24. Abelesz testvérek 24. Abelova ós vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 35, 42. Abelsberg és Klein 47. Abelsberg Lajos 43. Abradovic a. 20. Acsádi tejszövetkezet 36. Aczél B. ós Kertész 5. Aczél Testvérek 39. Aezólöntőde részvénytár­saság 41. Adai szerb földmivelők szövetkezete 41. Adamovich Sándor 5, 16. Adler Adolf 11. Adler D. 1. Adler és Ritter 15. Adler Felix id. 15. Adler Hermán ékszerkeres­kedő 24. Adler Ignácz 32. Adler Ignácz Q-. 28. Adler Jakab 19. Adler L. Jakab és testvére bankbetáti társaság 4. Adler Mórnó 37. Adler Sainu 6. Adlerné és Trostlerné 42. Adonyi takarókpénztár részvénytársaság 25. »Adria« magyar királyi tengerhajózási rész vény­társaság 41. Adriatica obrtno dionicko druztvo za destilaciju komovice, likéra i kon­jaka podruznica Susak magyarul: Adriatica, törkölylepároló, likőr- és cognac-iparrószvó aytár­saság, Suäaki fiókja 20. Adriatica törkölylepároló, likőr- ós cognac ipar részvénytársaság 13, 13. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság Maros­Vásárhely 37. Agraria erőtakarmány­gyár részvénytársaság 3, 41, 23. Agricola hitelbank mint rószvénytársasi Agyagfalva éí^iék^' gyasztási .értékesítő szik vetkezptQÍl. Aján JoAéhim ff6. • Akkert iSánáoriíé '20, ,: Akkert Bándbíáé ég 'ti 32. w; Aknasugá£ai lOsyt szövetkezet felszán alatt 48. Alattyán és vidéke tény fogyasztási szövet­kezet 22. Albeker Sándor 19. Alberti-Irsai takarékpénz­tár részvénytársaság 32, 42. Albertfy János 41. Alcsuthi segélyegylet mint szövetkezet 28. Alczinai fogyasztási egylet mint szövetkezet 20, 22, 41. Al-Debrő 03 vidéke fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet 40. Alexander Ignácz 17. Alexandrov'ts Alexander & Sohn 15. Alexandrovits Kari 15. Alfa-Separator részvény­társaság 5, 17. Alföldi és Briefer oki. mérnökök 51. Alföldi Pál 9. Alföldi Takarékpénztár Debreczenben 2. Alkenyér-Kudsiri helyi ér­dekű vasút részvénytár­saság 18, 37. Almajana első almási taka­rékpénztár részvénytár­aság Bozovicson 16. Asi Gábor ifj. 13. ás járási takarókpénz­ár részvénytársaság 25. más - Kamarás községi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 21, 42. Alpár és vidéke keresz­tény fogyasztási szövet­kezet 36. Alsó-Bisztra és vidéke hi­telszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 13, 45. Alsó- és Felső-Ábrányi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 47. Alsó-Galla községi hitel­szövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 38, 38, 38. Alsó-Hámor ós vidéke ke­resztény fogyasztási szö­vetkezet 10 Alsó-Homoródi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 45. Alsó-IIriosó és vidéke fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezet 19. Alsó-Hricsó fogyasztási és értékesítő szövetkezet 35. Alsó-Kéked és vidéke fo­gyasztási és értékesítő szövetkezete 17. Alsólendvai takarékpénz­tár 29, 32. Alsólendvavidóki takarék­pénztár részvénytársaság 23, 41. Alsó magyarországi mk., valamint kincstári és társulati vasgyárak fo­gyasztási szövetkezete 29. Alsó-meczenzéfi vas- ós aczélárú gyárosok ter­melő szövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 32. Alsó-muraközi takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző-szövetkezet 25. Alsópálioki tejszövetkezet 39. A Isópiáni hitelszövetkezet, mint bejegyzett társaság 37. Alsópiáni takarék- ós elö­legegylet mint szövet­kezet 36. Alsó-rákosi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 31. III

Next

/
Thumbnails
Contents