Központi Értesítő, 1906 (31. évfolyam, 2. félév)

1906-07-01 / 52. szám

XXXI. évfolyam. — 1151 — Budapest, 1906. julius 1-én. 52. szám. Megjelenik az 1876. évi XXXVII ik t.-ci. 8-ik S-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Érteaitövel együtt min­den csütörtökön. KOZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI V. KIR, MINISZTÉRIUM, Előfizetések csupán a Közgazdasági Értesítő kiadó hivatalánál V., Hold-utcza 7. szám alatt fogadtatnak el, még pedig csak is a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czéivszetők || Jegyzet Kecskeméti törvényszék 1906. junius 20. 5977. sz. 984/1 Lengyel és társa Főtelep Kecskemét Schönberg Isriiáez bútorkereskedő, Gyöngyös. CD О OS T-t 0 1 Áthozatott a társas czégek jegyzékének III. kötet 70. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) » 1906. junius 21. 6028. sz. 985/1 Günsberger Ilona Főtelep Kecskemét Günsberger Ilona Gárdi Zsig­mond Sándorné vegyeskereskedő, kecs­keméti lakos. • OD О OS со 3L нн M •—< > Nyitrai törvényszék 1906. junius 20. 8151. sz. 1922/1 Ujsághy Béla Főtelep Frlvigye Ujsátrhy Béla szatócs, privigyei lakos. СО 8 со N <Г >—< У— 4 ш Sátoralja­újhelyi törvényszék 1906. május 4. 6512. sz. 615/2 Wohl Móritz Moritz Wohl Főtelep Sárospatak Ezen czég megszű­nése bejegyeztetett. Lásd 1888. évf.) 77. számát.) » 1906. május 8. 8631. sz. 829/2 Perlstein S. S. Perlstein Főtelep Szerencs Ezen czég megszű­nése bejegyeztetik. (Lásd 1892. évf. 45. számát.) » 1906. junius 16. 9165. sz. 1387/2 Friedmanii Samu felső-magyar­országi verseny­áruháza Főtelep Sátoralja­újhely Fióktelep Sátoralja­újhely A főtelep székhelyén felállított fióktelep bejegyeztetik. (Lásd 1905. évf. 2. számát.) » 1906. junius 16. 9256. sz. 1489/1 Lefkovits Dávid Főtelep Olaszllszka LefkoTits Dávid olaszliszkai lakos, vas- és vegyes-kereskedő. со 2 r-t ÏÏ" со I » 1906. junius 11. 88E3. sz. 1487/1 Markovics Sámuel Főtelep Sátoralja­újhely Markoïics Sámuel sátoraljaújhelyi lakos, czipőkereskedő. о" ю и >

Next

/
Thumbnails
Contents