Központi Értesítő, 1908 (33. évfolyam, 2. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK r a „Központi Ertesitő" 1908. évi folyamának második feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abaujenyiczke és vidéke fogyasztási szövetkezet 89. AbaujszántŐ és vidéke hi­telszö vetkezet, mint az Országos Központi Hi' telszövetkezet tagja 80. Abaujszántói hengerma­lom. Társak : Fuchs Cserveny és Rónai 90. Abe sberg és Orova 58. Abeles Miksa özvegye és fia 69, 65. Abelsberg Simon és test­vére 102, 102. Abora és Yidéke fogyasz­tási és jértekesitö szö­vetkezet 74. Aoetylengáz részvénytár­saság felszámolás alatt 57. Ackermann Mór 77. Arkermann Samu 94. Acsay i Leäcan (Fordítás­ban : Acsay ' és Lescan) 76, 103. Aesádi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 69. Acsádi tejszövetkezet fel­számolás alatt 93. Aczél, Baál ós Forg-'cs 73. Aczél ós Salamon _72. Adam Carl 95 Adamieza Ede első zsol­nai bútorgyára 76. Adavidóki közgazda-ági bank részvénytárs. 63. Adler Anna és társa 82, 82. Adler Arthur 89. Adler és Glück 63. Adler és Hirsch 76. Adler és Löwinger 77. Adler Ignácz 84. Adler István 83. Adler Jak; b egyeztető 54. Adler József 92. Adler Leop. 79. Adler Lipót 74. Adler Lipót és fia 79. Adler, Mandl ós társa »Mat­teine« lakástisztitó- és féregmentrsitö vállalat 83, 91. Adler Miksánó szül. Weisz Matild 67. Adler Sámuelnó szül. Spi­czer Bella 96. Adler Sándor banküzlet 101. Adler Simon 63. Adler Vilmos és fia 88, 88. Adolf Ferencz 76. Adriai biztosító társulat magyarországi igazga­tósága 87. »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvény­társaság 102. Agic Adolf 84. Agobian Hadji Kazer 92. Agrár takarókpénztár rész­vénytársaság 104. Agraria erőlakarmány­gyár részvénytársaság 73, 83, 93. Agricola 87. Agrikultura Mezőgazdákat ellátó részvénytársaság 71, 83, 101. Aha és vidéke fogyasztási szövetkezet 75. Aigle János 66. Aknasugatagi hitelszövet­kezet mint az Országos Központi Hitelszövetke zet tagja 82. Albach testvérek 73. Alberti-i fogyasztási értékesítő szövi 77. Alberti-i fogya: értékesitő felszámolás Albeiti-Irsai ta tár részvéuyti Albina takarék. 5»,hl' Alkenyéri hitelszövetkezet mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 90. Alkenyér Kudsiri helyi ér dekű vasút részvénytár­saság 88. Almás-Kamarási hitelszö' vetzet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 56. vidéke kérész­fogyasztási szövet­vidéke ke j fogyasztási éi ) szövetkezet 53. H'Z ói keresztény ási és értékesitő y--szövetkézét 101 intézet lugosi fí&Km 97-, Alsófla^si fogyasztási és Albisi hitelszöveik^äjHv WJíftókesitö szövetkezet 70. mint az Országos Köz- Ttlsóhámor és vidéke ke­ponti Hitelszövetkezet tagja 74. Alcsút ós Vidéke fogyasz­tási és értékesítő szö­vetkezet 59. Alexander Jonas 91. Alexander Testvérek 58. Aleksandrowitz Mór 64. Alfa-Separator részvény­társaság 84. Alföldi Bank Részvény­társaság 81, 72. Alföldi első gazdasági vas­út részvénytársaság 56. Alföldi és Sehwarcz 101, 103. resztény fogyasztási szö­vetkezet 76. Alsóidecsi takarék- és elö­legegylet mint szövet­kezet 62. Alsójára községi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 70. Alsókaraszlói hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 78. Alsólendva vidéki takarék­pénztár részvénytársa­ság 83. Alsó-Némedi-i hitel szövet­kezet mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 54. Alsó -Nusteri tejszöve' tí­zet felszámolás al .tt H!t. Alsópáhoki tejszövetk' z. t 104. Alsóporumbáki fogyasztási és értékesitő szövetke­zet 67. Alsórákosi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 66. Alsóricsó és Vidéke fo­gyasztási és értékesitő szövetkezet 104. Alsó-Segesd községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 63. Alsósófalvai hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 56. Alsószernyei keresztény fogyasztási szövetkezet 104. Alsószolcsvai takarék- és hitelegylet 66, 66. Alsószúcsi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 83. Alsóvereczkei hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 53. I

Next

/
Thumbnails
Contents