Központi Értesítő, 1909 (34. évfolyam, 1. félév)

1909-01-03 / 1. szám

XXXIV. évfolyam. január 3-án. Megjelenik az 1876. évi XXXVII ik t.-cz. 8-ik S-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. SzétkUIdetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt den csütörtökön. KÖZPONTI ERTESITÖ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI I. KIR. MINISZTER. Előfizetések csupán a Közgazdasági Értesítő kiadó­hivatalánál V., Akadémia-n. 3. szám alatt fogadtatnak el, •lég pedig csakis a két lapra •gyflttei I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Irattári 1 szám jegyzet Brassói törvényszék 1908. deczember 16. 11602. sz. 807/1 Lányi József Főtelep Brassó Lányi József liszt- és mezőgazda­sági termény-bizományos, brassói lakos. VIII/1313/908 Debreczeni törvényszék * 1908. deczember 18. 23181. sz. 1029/2 N Waltner Sámuel Sámuel Waltner Főtelep Debreozen Csapó-u. 27. sz. A püspökladányi íőtelep megszűnés mellett a debreczei főtelep és az, hog; a czég birtokosa debreczeni lakos, — bejegyeztetik. (Lásd Í902. évf. 104. számát.) » 1908. deczember 18. 23281. sz. 1237/2 Aczél Henrik Főtelep Debreozen Piacz-u. 24. sz. -- W'i - ' v £ is t v4 Sí % ^ Ezen egyéni czég megszűnése, s annak változatlan szöveggel a társas czégjegyzék III. kötet 205. lapjára átvitele bej egyeztetik. (Lásd 1908. évf, 44. számát.) (ilyöri törvényszék 1908. deczember 2. 7951. sz. 843/2 Hamburger Vilmos Fí.telep Györ Hamburger Tilmosné Blau Berta divatáru- és posztókereskedő, győri lakos. Hamburger Vilmos czégbirtokosi minősége, elhalálozása folytán, megszűnt. (Lásd 1906. évf. 11. számát.) Ipolysági törvényszék 1908. deczember 8. 7324. sz. 532/2 Klein Izidorné szül. Eisler Lina Főtelep Nafjypeszek f Klein Izidorné szül. Eisler Lina szatócs, Nagypeszek. Hogy Klein Izidor nagypeszeki lakos czégjegyzési jogosultságot nyert. (Lásd 1908. évf. 96. számát.) Lőcsei törvényszék 1908. deczember 17. 8236. sz. 1042/1 Matejka Vilmos Főtelep Poprád s Matejka Vilmos vendéglős és szállodatulajdonos, poprádi lakos. 469/1908

Next

/
Thumbnails
Contents