Központi Értesítő, 1910 (35. évfolyam, 1. félév)

1910-01-02 / 1. szám

XXXV. évfolyam. p­o > S2S0E0» KEÍSra-aDCt» ÉÜ J KÖ NYv T ARA Budapest, 1910. január 2-án. \-JL~ (M. ÍX0K*­Megjelenik az 187».. évi XXXVII ik t.-cz. 8-ik § a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. KŰZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR, MINISTER, Előfizetések csirpán a Közgazdasági Értesítő kiadó hivatalánál V., Akadémia-u. 3. szám alatt fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) F cr v £ n i r 7 í ff * lf Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó és nlszáma A ezég szószerinti szöveg* A főtelep és a fióktelepek helye A eaig birtokosa CzfgvezetSk fl Jegyaet Debreczeni törvényszék 1909. deczember 17. 21706. sz. 1295/1 N. Kovács Imre Fntolep Tépe N. Kovács Imre tépei lakos, sza­tócs és vendéglős. 03 O 03 c3~ •>»< CO (M 3 > Dési törvényszék 1909. július 25. 5654. sz. 512/1 Ordentlich Adolf Főtelep Dés Ordentlich Ferencz fűszer- és lisztkereskedő, dési lakos. | VIII/8Ö4/1909 j VIII/17/1876 Áthozatott a társas czég jegyzék II. kötet 56. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Győri törvényszék 1909. deczember 17. 8064. sz. 911/1 Nyitrai Ernő Főtelep Győr Nyitrai Ernő kereskedelmi ügynök, Győr. | VIII/8Ö4/1909 j VIII/17/1876 Gyulai törvényszék 1909. deczember 20. 15329. sz. 1278/1 Michnay Gusztáv Főtelep Békéscsaba Michnay Gusztáv asztalos- és bútorkereskedő, békéscsabai lakos. CTí O 03 03" M X HH Kolozsvári törvényszék 1909. november 30. 16318. sz. 1024/1 Voith Tivadar örökösei Főtelep Kolozsvár Bélteky Aladárné szül. Voith Mária fűszer- és vegyeskereskedő, kolozsvári lakos. pp. Bélteky VIII/1344/901 Áthozatott a társas czégek jegyzékének III. kötete 141. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) » 1909. deczember 20. 16601. sz. 1026/1 Erdélyi erdő­faanyag- és bányaügynökség Gombos Benő Agentur Siebenbfirger Wald­Holzmaterial und Bergwerke Gombos Benő Főtelep Kolozsvár F Í ' T "M V ^vt^p .<*/ Gombos Benő, kereskedelmi ügy­nök, kolozsvári lakos. VUI/1650/909 • ' • . - *

Next

/
Thumbnails
Contents