Központi Értesítő, 1910 (35. évfolyam, 2. félév)

1910-07-03 / 53. szám

1453 — XXXV. évfolyam. Budapest, 1910. julius 3-án 53. szám sP^ KÖZPONTI ШМШзШ л , S!i tkf l,l d* et i, k a KrL ga Zf" VT A TIT A. még pedig csaki. « két l.pr. (Agi Értesítővel együtt min- KIADJA együttesen den csütörtökön. A KERESKEDELEMÜGYI И, KIR. MINISTER. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) % <*>) Egyéni czégek. Királyi törvényiiék A bejegyzést rendelő végzés kelte, & ciég folyó és alsiàma Д «*•( sc£scerintl •c8««(0 A főtelep és a fióktelepek helye Ci<g*«sat5k Il S • Aradi törvényszék 1910. Junius 2. 11696. sz. 746/1 Ungár Józsefné és társa Főtelep M.-Féceka Ungár Józsefné született Fuchs Fanni vegyeskereskedő. о о 02 Р5" ki" > Áthozatott а kereskedelmi fársas ozégek Il-ik kötetének 395. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társasezégjegyzék rovatai között.) liudapesti törvényszék 1910. junius 7. 61202. sz. 15749/1 Rényi Artúr oki. gépészmérnök Budapest Dipl. Ing. Arthur Rényi Budapest Főtelep Budapest RC'nyi Artúr okleveles gépész­mérnök és gyárberendezési vállalkozó, budapesti lakos. о CI M ю m Üzlete : II, Bimbó-ulcza 1. szám. » 1910. junius 7. 61201. sz. 15748/1 Szegő József Főtelep Budayest Szegő József bank- és tőzsde ­bizományi üzlettulajdonos, budapesti lakos. о С2 N Ю m Üzlete : II., Margit-körűt 79. szám. » 1910. junius 7. 61200. sz. 15747/1 Vécsei Miksa főtelep Budapest Técsel Miksa ingatlanok és épí­tési anyag adásvételét közvetítő ügynök, budapesti lakos. о сэ .—1 со" ю ю Czégbirtokos a ezéget olyképpen jegyzi, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá vezetéknevét írja, Üzlete : VI., Csengery-utcza 52. szám. » 1910. junius 7. 61199. sz. 15746/1 Mikádó Áruház Häuszier Mártonné Főtelep Budapest Hänszier Mártonné született Hol­czer Anna rövid-, norinbergi-, bőr­díszműárúkkal, továbbá játékszerekkel, háztartási üveg- és divatáruczikkekkel kereskedő, budapesti lakos. о ч—1 02 .—1 io Ю ю Üzlete : VI., Teréz-körót 29. szám. » 1910. junius 7. 61197. sz. 15745/1 Lukács Sándor gabona- és őrlemény­fa izomány és ügynökség Alexander Lukács Getreide und Mahlproducten Commission u. Agentur Főtelep Budapest Lukács Sándor gabona- és őrle­mény bizományos és ügynök, budapesti lakos. ­о 02 •Ч 1 Czégbirtokos a ezéget akképpen jegyzi, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá teljes nevét irja. Üzlete : V., Nagykorona-u. 32. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents