Központi Értesítő, 1911 (36. évfolyam, 2. félév)

1911-07-02 / 53. szám

50905 XXXVI. évfolyam. Megjelenik az 1875. evi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. Budapest, 19TTTjunius 25-én. I ЗШ К£ЛК£ XtäLiK. -Л .Î К Ö N Y V T A R А / LL- Ч? пив m L w 51. szám. K0ZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER. Előfizetések csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak et, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) aj Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég 'olyé-ée alsxáma Д >x6sz*rlntl , a a™e Ppe k «*ov«i« helye Д «zig birtokosa CsfgvazatSk 3a <* fi M « Aradi törvényszék 1911. május 19. 9143. sz. 787/1 Fodor és Halász Fttulöp Arad Fodor Vilmos férfi divat és kalap­kereskedő, aradi lakos. Az üzlet neme : férfi divat- és kalap­kereskedés. О 02 > Az üzlethelyiség Deák Ferericz-utcza 42. sz. Átvezettetett a társas czégek III. kötetének 297. lapjáról (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai közt). Eperjesi törvényszék 1911. május 31. 3281. sz. 44/2 Lavotha Ödön Edm. Lavotha Főtelep Eperjes Ezen czég megszűnése bejegyeztetik. (Lásd 1876. évf. 67. számát.) » 1911. márczius 28. 1957. sz. 752/1 Lavotha Ödön utóda Schäffer Józsefné Főtelep Eperjes SchiifTer Józsefné sz. Edelmann Anna vas- és vegyeskereskedő, eper­jesi lakos. Schiiffer József, ki a czéget PP. jegyzi. 03 о" со > Gyula­fehérvári törvényszék 19 U. május 16. IÍ886. sz. 121/2 Ignátz Deutsch lötelep Sard y^ir Cljf; /Л X Li . Ol "ce CO 1— t > Ezen czég megszűnése bejegyeztetik. (Lásd 1876. évf. 89. számát.) Kassai törvényszék 1911. junius 18. 5887. sz. 261/2 1 Schwarcz Miksa Főtelep Torna ы l . . ? [1Л V" • •• • N ' \ х-. ot Vi-,, „ V'^'Wuv:;'- * 1 VIII/ 164/19111 V III/ 1118/904 Ezen czég megszűnése bejegyeztetik. (Lásd 1904. évf. 98. számát.) Nagy­becskereki törvényszék 1911. junius 12. 6147. sz. 605/1 Terzin Dusán Főtelep Nagy­betekerek Ter/in Dusán ügynök és köz­vetítő, nagybecskereki lakos. 1 VIII/ 164/19111 V III/ 1118/904 » 1911. • junius 12. 6184. sz. 606/1 Napholtz Ágoston Főtelep Nagy­beoskerek Özv. Napholtz Agostouné szül. SchiifTer Johanna nagybecskereki lakos, gőzfűrésztelep- és téglaégető­tulajdonos. со 00 »-4 CO t-­1—1 > Áthozatott a társas czégek jegyzékének III. kötet 66. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai közt.) Nagyváradi törvényszék 1911. junius 1. 14865. sz. 1209/1 Külüs Imréné szül. Pápai Sára Főtelep Nagy­szalonta Külüs Imréné született Pápai Sára szabóiparos, föld- és háztulaj­donos. Zsirka Lajos nagyszalontai szabóiparos­mester. а> J Я

Next

/
Thumbnails
Contents