Központi Értesítő, 1912 (37. évfolyam, 1. félév)

1912-01-04 / 1. szám

50905 XXXVII. évfolyam. Budapes nuár 4-én Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. SZEQESt KÉRSFÜiOElíi* £3 (FAflKAMARA ; K Ö M Y V T Á R A r Os.. r jf­KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISTER, sza qu a. * ¥ tű Előfizetések csuplri a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. 1. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerir ti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök •S S ÍK Jegyzet Besztercze­bányai törvényszék 1911. deczember 19. 6024 sz 842/2 Benyáts Károly kékfestőgyára Beszterce­bányán Főtelep Beszteroze­bánya Az előbbeni Benyáts Károly, Carl Benyáts czég szöveg helvett az uj czégszöveg bejegyeztetett. (Lésd 1901. évf. 104. számát.) Beszfcercze­bányai törvényszék 1911. deczember 17. 5996. sz. 1025 1 NeubergerÁrmin Főtelep Beszteroze­ttánya Neuberger Ármin épületbádogos és szerelő beszterczebányai lakos. 549/1911 Besztercze­bányai törvényszék 1911. deczember 17. 5985. sz. 950/3 Hoffmann Gyula Főtelep Ruttka A czégbirtokos az eddig vegyes­könyv- és papir­kereskedő-üzlet felhagyásával butorkereskedést folytat. (Lásd 1909. évf. 11. számát.) Csík­szeredai törvényszék 1911. deczember 18. 10611. sz. 319/2 Szőcs Brigitta fűszer­kereskedése Főtelep Csikdánfalva 03 Sr OO oa i—i ( > Ezen czég megszűnése bejegyeztetett.,­(Lásd 1911. év . 77. számát.) Egri törvényszék 1911. deczember 15. 13051. sz. 734/1 Róth Gyula vaskereskedő Főtelep Eger Róth Gynlii előbb balassagyarmati, jelenleg egri lakos, vas- és festékkeres­kedő. 11/1082 Eperjesi törvényszék 1911. deczember 18. 7685. sz. 767/1 Frei re ich (Rebeka) Regina Főtelep Eperjes Freireicli (Rebeka) Regina eper­jesi lakos, vegyeskereskedő. Reich Simonné sz. Freireich Lina, ki a czéget pp. jegyzi T—í OS CD CD' M > Gyulai törvényszék 1911. deczember 16 13443. sz. 1231/4 Pataj Mihály Főtelep Békéscsaba Vasút-utcza 854. Fióktelep Békésosaba Prónay-utcza 19. Pataj Mihály fűszerkereskedő, békéscsabai lakos. ­IX/7/1908 A fióktelepnek Békéscsabán, Prónay-utcza 19. sz. alatt való felállítása bejegyeztetett. (Lásd 1910. évf. 14. számát.) i

Next

/
Thumbnails
Contents