Központi Értesítő, 1912 (37. évfolyam, 2. félév)

50905 S2SGEO» KBKsaSoiS É3 IFWWAHARA KOM v v TÁRA­—Z-. ^ NÉVJEGYZÉK a „Központi Értesítő" 1912. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abádszalóki takarékpénz­tár részvénytár-aság 48. Abai kölcsönös népsegélyzö egylet, mint szövetkezet 37. Abaligeti takarék- és hitel­szövetkezet felszámolás­ban 9. Abara és Vidéke fogyasz­tási ós értékesítő szövet­kezet 3t. Abasári fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 47. Abaujszemere és Vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 8. Abauj-széplaki fogyasztási és értékesítő szövetke­zet 33. Abauj-szepsi takarékpénz­tár és zálogintézet 23. Abelesz Brüder 47. Abonyi Első Téglagyár részvénytársaság 5. Abonyi közgazdasági Bank részvénytársaság 37, 42. Abonyi János 12. Ábrahám Ignácz 10. Ábrahám-telep mezöga»da­sági szeszgyár szövetke­zet Budakalászon 5. Abrahamovies Adolfné és társa 26. Aekerman Samu 52. Acsa község állattenyész­tőinek szövetkezete 45. Acsádi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 5. Acsilagi fogyasztási és értékesítő szövetkezet, 25, 47. Aezél Mik?a 3. Ada—moholyí hitelintézet részvénytársa ág felszá­molás alatt 20. Ada-Moholi yillamossági részvénytársaság 36. Adavidéki Közgazdasági bank részvénytársaság . 46. Ádámos község állatte­nyésztőinek szövetkezete 43, 43. Adler Géza és Társa 3. Adler Géza és Társai be­téti társaság 3. Adler Ignáczné öz15. Adler Izidorné Eisler Mar­gtt 39. Adler Izsó 16. Adler Ödön 18, 18. Adler Samu 51. Adler Sándor 11. Adler és Glatz 11, 11. Adler és Pollák 12 Adler és Weisz 14, 21. Adler Testvérek 6. Adorján Illósné 3. Aga—Lukácsköi hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 7. Agráf bank ós takarók­pénztár részvénytársa­ság 7. A Agrár-takarékpénztár rész­vénytársaság Marosvá­sárhely« 28, 37. Agrária mezőgazdasági, kozmetikai és vegyipari vállalat Werler Péter gyógyszerész és társa 44. Agrarna ätediona d. d. u Zlataru. — (Fordítás­ban : Agrár takarék rész­vénytársaság Zlatarban) 16. Agricola déligyümölcs­nagykereskedés és ma­gyarországi fajgyü­mölcs- éa»-$azai termé­nyek >Q;£Íteli üzlete Niemrf|^s.H,oppe 18, 27. Agricofe< l^telbank mint rész-Jffiyt&ífcgág 21. »Agriclfew ójépbíinfe rész­vónyV^saííg 46. AgricolaJJ'népbank rész­vénytáraság fiókja Ber­vén 42. ZLL. Agrumaria részvénytársa­ság 13, 13. Aha és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 46. Ajutorul részvénytársaság 11. Aigner, Fábián és Kál­mán 44. Akai keresztény fogyasz­• tási szövetkezet felszá­molás alatt 9. Akasztó közsógi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 42. Akasztói Önsegélyző Egy­let mint szövetkezet 20. Akerman Izsák 34. Aknasugatagi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 37. Aknaszlaúnai kosárfonók termelő szövetkezete, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 42. Ák osi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 50. Atkár közsógi fogyasztási és értékesítő szövetke­zet 50. Alagi Takarékpénztár Részvénytársaság 11, 44. Alattyán ós Vidéke ke­resztény fogyasztási szö­vetkezet 52. Albana látható írású Író­gép Szili ós Társa 24. »Albina« takarék- és hitel­intézet 28, 45. Albina takarék- ós hitel­intézet bozovicsi fiókja 21, 30, 30. Albisi fogyasztási és érté­ke itő szövetkezet 48. Albisi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 31. Albu és Kalmusz bank­bizományi, kereskedelmi ós tudósító iroda 7. Alcsiki bank részvénytár­saság 46, 46. Alcsut és Vidéke fogyasz­tási és értékesítő szö­vetkezet 49. Alcsúti segélyegylet mint szövetkezet 34. Alczinii takarék- és elő­legegylet mint szövet­kezet 25. Aldebrő és Vidéke fogyasz­tási ós értékesítő szö­vetkezet 47. Alexi ós Társa 51. Alexi és Társa 51. Alföldi Általános Bank Részvénytársaság 21. Alföldi Czukorgyár rész­vénytársaság 11. Alföldi Gőzfürész és Őrlő­malom Részvénytársa­ság 20. Alföldi Hordógyár Rész­vénytársaság 6, 44. Alföldi Takarókpénztár Debreczenben 6. 41. Alföldi és GroBsmann oki. mérnökök 31. Algyó és Vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 37. Algyói hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­I '

Next

/
Thumbnails
Contents