Központi Értesítő, 1913 (38. évfolyam, 1. félév)

К О N У УТД RA - "^^^-ULtiV» Ei Kön у у т д /f­—~ / ; ШШЗЙШ NEVJEGYZEK / a „Központi Értesítő" 1913. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. •^bafalai keresztény fo­gyasztási szövetkezet 16. Abaffy A. Zoltán 7. Abaujszepsii takarékpénz­tár és zálogintézet 46. Abauj Szína - Kenyheczi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 86. Abanjvár és Vidéke fo­gyasztási ós értékesítő szövetkezet 3. Abonyi Eis<5 Téglagyár Részvénytársaság 40. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 38. Abt Antal ifj. 9. Ackermann Sámuelné 7. Acsádi hitelszövetkezet, mint &K Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 48. Aczél Dezső 17, 17. Adás-Vételi iroda Sohiller és Krausz 6. Adavidéki közgazdasági bank részvénytársaság 30, 80, 34. »Adél« szappan- és illat­szergyár Rosenbaum Samu 35. Adelstein. Záli 88. Adler A. Adolf 81. Adler Armin 43. Adler Arthur 29. Adler, Hadi és társa 35. Adler Hermann 84. Adler és Weisz 35. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 38. Adóiján Márton 46. Adria kenyérgyár rész­vénytársaság 16, 49. »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvény­társaság 46. Adria technikai ozikkeket értékesítő társaság özv. Lnkácsné és társa 27. Agárd község állattenyész­tőinek szövetkezete 28. Agobián ós Adorján 46, 46. Agrárbank részvénytársa­ság 28. Agrárbank és takarék­pénztár részvénytársa­ság 9. Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 48. Agrár takarókpénztár részvénytársaság Maros­Vásárhelyt 40. »Agraria« poduzece za gospodarske strojeve i rati la Josipa Da vida (Fordításban: »Agraria« David József gazdasági gép- ós szerszám válla­lata.) 42. Agrioola hitelbank mint részvénytársaság 34. Agrisána feleöegregyi hitelszövetkezet 44. Agyagosi fogyasztási é: értékesítő szövetkezet 33. ' Aitner Ferenoi 19, 19. Akerszman S. és Tsa 61. Aknasugatag község állat­tenyésztőinek szövetke­zete 49. Ajnácskői Takarékpénztár részvénytársaság 29. »Ajntorul« takarék- ós hitelintézet részvénytár­saság 45. Alagi Takarékpénztár Részvénytársaság 11. Alapi önsegélyző egylet mint szövetkezet 5. Alattyán és Vidéke ke­resztyén fogyasztási szövetkezet 47. Alattyányi keresztény hi­telszövetkezet 41. Alberti-lrsai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 30. Arberti-Irsai takarókpénz­tár részvénytársaság 52, »Albina« takarók- és hitel­intézet 8. Albina takarék: és hitel­intézet bozaviosi fiókja 4. Albisi\14telszövetkezet, mint 4 az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 31. Alcinai hitelszövetkezet27. Alcsút község állattenyész tőinek szövetkezete 89. Alcsút és vidéke fogyasz­tási ós értékesítő szö­vetkezet 42. Alexi és Társa 17, 30. »Alimentária« általános élelmiszer - értékesítő részvénytársaság 6. Alföldi Általános Bank Részvénytársaság 15, 83. 45. Alföldi Czukorgyár rész­vénytársaság 26. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 17. Alföldi közgazdasági bank mint szövetkezet Szol nokon 46. Alföldi Takarékpénztár Debreczenben 28. Alföldi Tégla- és Agyag­ipar Részvénytársaság 45. Alhói takarékpénztár rész­vénytársaság 44. Almakeréki takarék és előlegezósi egylet, mint szövetkezet 36. Almásfalu község állat­tenyésztőinek szövetke­zete 17, 17. Almásmálom község állat­tenyésztőinek szövetke­zete 38. Alpári hitelszövetkezet, mint az Orszé?os Köz­ponti Hitelszöv* ízet tagja 17. Alsóaradii földmivelők szövetkezete (szövetke­zet korlátlan felelősség­gel) 38. Alsó-Domborui hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 43. Alsó- és felsőzsidi tej- és saját gazdasági termé­keit értékesítő szövet­kezet 43. Alsógagy község állat­tenyésztőinek szövet­kezete 16. Alsó-idecsi takarók- ós előlegegylet mint szö­vetkezet 40. Alsókaraszlói hitelezővet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 27. Alsókosályi hitelszövetke­zet mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 4. Alsókubini segélyegylet Alsókubinban mint szö­vetkezet 50. Alsólendvai takarékpénz­tár 29. Alsónyóki tejszövetkezet 18, 18. Alsópéli fogyasztási és értékesítő szövetkezet 27, Alsópéli hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 27. Alsópozsgás és vidéke állattenyésztőinek szö­vetkezete 35. Alsósófalvai fogyasztási és értékesítő szövetke-

Next

/
Thumbnails
Contents