Központi Értesítő, 1916 (41. évfolyam)

^ fooos NÉVJEGYZÉK a „Központi Értesítő" 1916. évi folyamának első feléről. * (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek A AbafrJai keresztény fogyasztási szövetkezet 30. Abaujszántói takarékpénztár mint részvénytársaság 26. Abauj -Szepesi Takarékpénztár és Zálogintézet 26. Abádszalóki gőzfürési és gőz­malom részvénytársaság 5,17. Abádszalóki hitelszövetkezet 15. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 32. Abrudbánya és vidéke „Han" gya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 6, 6. • Acsádi hitelszövetkezet, mint az Ors'-ágos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 11. Ada községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 43. Ada-moholi egyesült takarék­pénztár 19. Adavidéki közgazdasági bank részvénytársaság 16, 23. „Adeverul" részvénytársaság 37. Adler Hugó általános kereske­delmi és ügynökségi iroda Aradon 31. Adler S. és társa Nemzeti Anti­quarium könyv- és régiségek kereskedése 25. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 34. „Adria" filmkölcsöcző vállalat Pless Mór 25. Agrár bank és takarékpénztár részvénytársaság 13. ' igrár- Takarók pénztár Rérr.v.­társaság Marosvásárhelyt tisztviselőinek takarék- és segélyegyesülete, mint szö­vetkezet 42. Agrária Szőlőtelepitő Részvény­társaság 14 „Agricola" gazdasági részvény­társaság Vajdahunyadon 19. Agriciola htelbank mint rész­vénytársaság 21. „Agricola" mezőgazdasági el­adási szövetkezet korlátolt felelősséggel 19, 25. .Agricola" takarék- és hitel­intézet mint részvénytársaság 50, 50. Aha és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagje 22. ,,Ajutorul" takarék- és hitel­intézet részvénytársaság 6. Akasztó községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 35. knasugatagi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi A Hitelszövetkezet tagja 10, 51 Aknaszlatinai korsáfonók ter­melőszövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 27. Alattyáni keresztény hitelszö­vetkezet 42. Alfalu Faipar Részvénytársaság 25, 30, 42. Alföldi gőzfíírész és őrlőmalom Részvénytársaság 23, 23. MrSIdi Takarékpénztár .Debíe c/.eiiben 31. Alföldi villamosi- ági vállalat Fa­zekas Imréné 50. Almajána első almási takarék­pénztár részvénytársaság Bozovicson 15. Alsócsernátoni hitelszövetkezet, mint az Országor Központi Hitelszövetkezet tagja 43. Alsó- és felsőváradi Hangya fo­gyasztási és értékesítő szövet­kezet 44. Alsókalocsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 40. Alsókarancsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 35. Alsókaraszlói hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 51. Alsólendvai takarékpénztár 26, 28. Alsólendvavidéki takarékpénz­tár részvénytársaság 26. Alsólopassói hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 22. Alsómocsolád község állatte­nyésztőinek szövetkezote fel­számolásban 38. Alsómuraközi takarékpénztár részvénytársaság Perlakon 30. Alsónyéki tejszövetkezet 9. Alsok-Sarod községi tejszövet­kezet 29. Alsószentmártoni népbankszö­vetkezet 39. Alsósztamorai takarékpénztár részvénytársaság 31. Alsóvereczkei Takarékpénztár Részvénytársaság 52. Alsóvesztenici fogyasztási ós értékesítő szövetkezet felszá­molás alatt 6. Alt és Böhm 39. Altmann Irén 9. Alvincz és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja felszámolás alatt 7, 23. Aman József és társai 38, 38. Ambrózfalvi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 35. Amtmann Károly 14. Ancora részvénytársaság 6. Ancsel Ábrahámné 11. Andrásfalu község állattenyész­tőinek szövetkezete felszámo­lás alatt 29. Angol-osztrák bank budapesti fióktelepe 33. Angyal és Tyrnauer 31. Angyal László 37. , Animo" muraközi pezsgőgyár Gerstner Viktorné 44. Antalfalvi bank részvénytársa­ság 27. Antalfalvi gazdasági hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 36. Apatini kosárfonók termelő szö­vetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 7. Apatini segélyszövetkezet 44. I •

Next

/
Thumbnails
Contents