Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 1. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK r a „Központi Értesítő" 1917. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. f Egyéni és társas czégek A Abaíája község állattenyész­tőinek szövetkezete felszá­molás alatt 17. Abauj-Szántói takarékpénztár mint részvénytársaság 27. „Abádszalóki gözfürész és gőz­malom részvénytársaság 14. Abeles Jenő 12. Abonyi E. és társa 46. Abonyi Közgazdasági bank részvénytársaság 25. Achilles talp- és sarokvédö vál­lalat Wittmann Hugóné 4. Aesai fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Aczél Gyula és Társa 24. Aczél Jenő 4. Aczél József bank- és gabona­bizományos 30. Aczél Tivadarné ós Rózsa Je­nőné 50. Adai hitelintézet részvénytár­saság 23, 23. Ada-moholyi egyesült takarék­pénztár 20, 31. Adler és Bauer 14, 14. Adler Rezső 26. Adler Sándor kereskedelmi ügynökség 6. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 15. Adria czukorka-, csokoládé- és piskótagyár Szemere Lajos 38. Adria Kereskedelmi Részvény­társaság 36. ,,Adria" magyar királyi teil gerhajózási részvénytársaság Adriatica cognac-, törköly- és szilvórium-lepároló részvény társaság 9, 9, 9. Aetna, Magyar Gyufagyár Részvénytársaság 40, 50. Agrár Bank Részvénytársaság 44. Agrár Takarékpénztár Rész­vénytársaság Marosvásár­helyt 42. Agraria Szőlőtelepitő Rész­vénytársaság 48. Agricola gazdasági részvény­társaság Vajdaliunyadon 48. „Agricola" népbank részvény­társaság 51. „Agricola" takarék- .és hitel­intézet mint részvénytársa­ság 17, 31. „Agricola" mezőgazdasági el­adási szövetkezet korlátolt felelősséggel 30. Agyagosi fogyás tási és érté­kesítő szövetkezet 39. Aha és vidéke fogyasztási szö­vetkezet 28. Ajnácskői Takarékpénztár Részvénytársaság 25. Aknasugatag község állat­tenyésztőinek szövetkezete 23. Alapító és szervező kereske­delmi társulat részvénytár­saság 30. Aleksander Jonas trgovina zitkom na veliko i zernaljs­kim proizvodima u Sisku. — (Fordításban : Aleksander Jonas élelmiszer és mező­gazdasági termények nagy­bani kereskedése Sisakban) 11. Alföldi Általános bank rész­vénytársaság 27. Algyógy és Vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti hitelszövetkezet tagja 48. Alkoholipar Részvény társaság 34. Ahnajána első almási takarék­pénztár részvénytársaság Bozovicson 3. Almásegresi központ i szesz­főző szövetkezet 28. Alpha Ingatlan részvénytársa­ság 7. Alsóbölkény község állat­tenyésztőinek szövetkezete 17. Alsósófalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 45. Alsó -f elsőszei ítrni hály i községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 12. Alsó- és felsöváradi Hangya fogyasztási ós értékesítő szö­vetkezet 28. Alsóittebei „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 20. Alsójára és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 27. Alsójárai községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 32. Alsókaraszlói hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 13. Alsókarnacsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 36. Alsókápolnai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 29. Alsókosályi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 18. Alsok-Sarkad községek fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezete 39. Alsok-Sarkad községi tejszö­vetkezet 33. Alsólendva vidéki takarék­pénztár részvénytársaság 35. Alsómeczenzéfi vas- és aczél­árú gyárosok termelő szö­vetkezete mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 49. Alsómislyei fogyasztási szövet­kezet 35. Alsóricsó és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 18. Alsó-Szelii fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 31. Alsószentmihályi Hangya fo­gyasztási ós értékesítő szö­vetkezet 30. Alsósztamorai takarék- és ön­segélyző egylet részvénytár­saság 36. Altmami Irén 18. Aluminiumérc Bánya és Ipar Részvénytársaság 16. Alvincz-borbereki központi szeszfőző szövetkezet 33. Amerikai czipő részvénytársa­ság 18. „Andreiana" takarók- ós hitel­intézet részvénytársaság Re­sináron. — (Fordításban: „Andreiana" institut de credit si economii 51. 1

Next

/
Thumbnails
Contents